SOC-ratkaisut: EPS- ja laitepohjainen hinnoittelu pk-yrityksen näkökulmasta
|

SOC-ratkaisut: EPS- ja laitepohjainen hinnoittelu pk-yrityksen näkökulmasta

Matias Louanto, Tietoturvaratkaisut, Kaita Finland SOC-ratkaisut tarjoavat tehokkaan tavan seurata ja analysoida tietoturvatapahtumia reaaliajassa. Yksi merkittävä tekijä ratkaisun valinnassa on sen hinnoittelumalli. Tässä artikkelissa vertaillaan kahta yleisesti käytettyä hinnoittelumallia: tapahtumien määrään perustuvaa EPS-mallia (EPS=Events Per Second) ja laitepohjaista hinnoittelua. Tarkastellaan erityisesti, miksi laitepohjainen hinnoittelu voi olla houkutteleva vaihtoehto pk-yrityksille. EPS-pohjainen hinnoittelu EPS-pohjainen hinnoittelu perustuu siihen, kuinka…

Light SOC & SIEM
| |

Light SOC & SIEM

Laajennamme tietoturvapalveluita Organisaatioilta edellytetään yhä parempaa tietoturvariskien havainnointia, hallintaa sekä kykyä selvittää tapahtumaketjut lokien avulla. Jatkuvuuden kannalta tietoturvan hallinta on tulevaisuudessa välttämättömyys.  Light SOC ja lokienhallinta tarjoavat jatkuvan reaaliaikaisen ja kokonaisvaltaisen näkymän tapahtumiin. Light SOC palvelu on hinnaltaan saavutettavissa oleva ratkaisu keskikokoisille yrityksille. Light SOC on tietoturvan hermokeskus, se valvoo organisaation tietoturvaa. SIEM –järjestelmän keräämän tiedon avulla se…

IBM i:n tapahtumien valvonta SIEM:n avulla
| |

IBM i:n tapahtumien valvonta SIEM:n avulla

Organisaatioilta edellytetään yhä parempaa tietoturvariskien havainnointia, hallintaa sekä kykyä selvittää tapahtumaketjut lokien avulla. Tämä koskee myös IBM i:n valvontaa sekä lokienhallintaa. Riskit on tunnistettava ja niihin on varauduttava. Poikkeamat on myös pystyttävä havaitsemaan mahdollisimman nopeasti. IBM i:n lokitiedot ja journalit sisältävät runsaasti järjestelmän ja sovellusten toimintaan liittyviä yksityiskohtia. Näiden tietojen kerääminen on välttämätöntä paitsi tietoturvan seurannan…

SIEM ja NIS2
| | |

SIEM ja NIS2

Matias Louanto, Tietoturvaratkaisut, Kaita Finland Miten lokienhallinta auttaa noudattamaan NIS 2 -direktiiviä? NIS2 -direktiivi pyrkii parantamaan jäsenmaiden kyberturvallisuutta yhtenäistämällä kyberturvallisuusriskien hallintatoimenpiteitä ja raportointivelvoitteita tärkeillä ja keskeisillä toimialoilla. NIS2-direktiivi on tärkeä askel kohti turvallisempaa digitaalista ympäristöä Euroopassa. Suomessa NIS2-direktiivi viedään osaksi lainsäädäntöä syksyllä 2024. NIS2 kasvattaa direktiivin piiriin kuuluvien organisaatioiden määrää kahdella tavalla Toimitusketjut ovat tiiviisti mukana NIS2…

SIEM, mihin sitä tarvitaan?
| |

SIEM, mihin sitä tarvitaan?

AsiantuntijakirjoitusJarkko Vartija, Palomuuriasiantuntija, Kaita Finland Lokitieto tietoturvan tukena SIEM tulee sanoista Security Information and Event Management. Sen tehtävä on havainnoida yhden ja erityisesti useamman järjestelmän tietoturvaan liittyviä tapahtumia ja tarjota työkalut niiden käsittelyyn. Erilaiset suojausratkaisut yleistyvät nopeasti, koska ne nähdään keinona ratkaista yhä monimutkaisemmat tietoturvahaasteet. SIEM-ratkaisun suunnittelun lähtökohtana ovat sille asetetut vaatimukset. Lähtökohtana tulee olla…

Lokienhallinta ja SIEM – tunnista ja suojaudu
| |

Lokienhallinta ja SIEM – tunnista ja suojaudu

Tehokasta tietoturvaa palveluna Keskitetty lokienhallinta, SIEM ja ilmoitusvelvollisuus ovat tänä päivänä olennainen osa yritysten tietoturvapolitiikkaa. Tietoturvallinen ja optimoitu ympäristö on oikein toteutettuna kilpailuetu. Palvelun avulla voidaan kerätä ja analysoida nyt myös IBM POWER -alustan tapahtumia. Lokienhallinta ja SIEM auttaa tunnistamaan uhat ja suojautumaan niitä vastaan. Pienillä kustannuksilla voidaan tuottaa kokonaisvaltainen ja skaalautuva palvelu, jonka avulla…