Kaita - SIEM

Light SOC

Tieto siitä, mitä järjestelmissä tapahtuu, on turvallisuuden perusedellytys.

Light SOC on tietoturvan hermokeskus, se valvoo organisaation tietoturvaa.

Light SOC havainnoi, tunnistaa poikkeamat sekä luo hälytyksiä tarjoten reaaliaikaisen ja kokonaisvaltaisen kuvan organisaation järjestelmien tapahtumista.

Tapahtumien määrä on suuri, olennaista on pystyä reagoimaan nopeasti oikeisiin asioihin.

Jätä yhteydenottopyyntö!

Jätä yhteydenottopyyntö

Organisaatioiden vastuulla on tunnistaa riskit ja varautua niihin

Tietoturva on tänä päivänä jokaisen yrityksen prioriteetti, mutta erityisesti pk-yrityksille se voi olla suhteessa haastava ja kallis toteuttaa.

Aina ei ole tarvetta tai resursseja ympäri vuorokauden valvovalle SOC-palvelulle. Light SOC on suunniteltu erityisesti tähän tarpeeseen, tarjoten kustannustehokasta tietoturvaa ilman monimutkaisia prosesseja.

Palvelu keskittyy olennaiseen ja tärkeimpään tietoturvan hallintaan tarjoten välttämättömimmät tietoturvapalvelut ilman ylimääräisiä kustannuksia ja monimutkaisuutta.

Light SOC havaitsee ja torjuu uhat ajoissa

YKSINKERTAINEN JA ENNAKOITAVA

Laitepohjainen lisensointi

Yksi Light SOC-palvelun merkittävä etu on sen laitepohjainen hinnoittelu, joka perustuu siihen, kuinka monta laitetta palveluun liitetään. Laitepohjainen hinnoittelu tarjoaa merkittäviä etuja esimerkiksi silloin jos halutaan valvoa vain kriittistä osaa laitteista.

 • Ennakoitavat kustannukset: Kustannukset ovat selkeät ja ennustettavat, koska ne perustuvat kiinteään laitemäärään. Tämä helpottaa budjetointia.

 • Yksinkertaisuus: Laitepohjainen hinnoittelu on suoraviivaisempi ja helpompi hallita, koska kustannukset eivät vaihtele käsiteltyjen tapahtumien mukaan.

 • Ei tarvetta tietojen suodattamiseen: Budjetäärisistä syistä ei tarvitse suodattaa pois arvokasta tietoa, koska kustannukset perustuvat laitemäärään eikä tapahtumien määrään.

 • Mahdollisuus valvoa kriittisiä laitteita: Yritykset voivat keskittyä valvomaan vain kriittiseksi määriteltyjä laitteita, mikä voi vähentää kustannuksia ja yksinkertaistaa hallintaa.

Light SOC pk-yrityksille

Lokienhallinta on olennainen osa organisaation tietoturvastrategiaa.  Miten seuloa miljoonien tapahtumien joukosta ne, jotka vaativat reagointia?  Palvelun  avulla voidaan tunnistaa poikkeamat, havaita tietoturvauhat ja reagoida niihin viipymättä

 • Kustannustehokkuus: Saat olennaiset tietoturvapalvelut ilman tarpeettomia kustannuksia.
 • Helppous ja selkeys: Ymmärrettävät raportit ja selkeät toimenpidesuositukset.
 • Asiantuntijatuki: Saatavilla oleva asiantuntija-apu ja neuvonta.
 • Ennakoitavat kustannukset: Laitepohjainen hinnoittelu takaa ennakoitavat kustannukset ja helpottaa budjetointia.
 • Vaatimustenmukaisuus: Palvelu auttaa täyttämään NIS2-direktiivin ja muiden tietoturvastandardien vaatimukset.

NÄKYVYYTTÄ DIGITAALISEEN YMPÄRISTÖÖN

Miten Light SOC -palvelu toimii?

Light SOC kerää ja analysoi tietoa eri järjestelmistä ja sovelluksista hyödyntäen kehittyneitä havainnointi-ja analytiikkaominaisuuksia.

Tämä mahdollistaa kattavan näkyvyyden ja nopean reagoinnin tietoturvauhkia vastaan.

NIS2-direktiivi ja SIEM

EU:n NIS2-direktiivi astuu voimaan Suomessa syksyllä 2024, ja se asettaa vähimmäisvaatimukset IT-suojaustasolle kattaen laajemman joukon sektoreita, yrityksiä ja julkisia yksiköitä. Direktiivin kohta 21 artikla korostaa lokienhallinnan välttämättömyyttä. Tämä sisältää seuraavat vaatimukset:

 • Tapahtumien havaitseminen ja niihin reagointi
 • Forensiikka-analyysi
 • Vaatimustenmukaisuusraportointi
 • Käyttäjien toiminnan seuranta
 • Anomalian havaitseminen
 • Kulunvalvonta ja etuoikeutettujen käyttäjien valvonta
 • Konfiguroinnin ja muutosten hallinta

Lokienhallinnalla on keskeinen rooli NIS 2 -direktiivin noudattamisessa. Se mahdollistaa tapahtumien havaitsemisen, reagoinnin, forensiikan ja vaatimustenmukaisuusraportoinnin:

 • Tapahtumien havainnointi ja reagointi: Palvelu auttaa tunnistamaan ja reagoimaan tietoturvauhkiin nopeasti ja tehokkaasti.
 • Forensiikka-analyysi: Tarjoaa analyysityökalut, joiden avulla voidaan tutkia hyökkäysten kulkua ja laajuutta.
 • Vaatimustenmukaisuus: Tulee standardien ja vaatimusten, kuten GDPR, NIS2, ISO 27001 ja PCI-DSS, täyttämistä.
 • Raportointi: Selkeät raportit auditointia ja jatkuvaa tilannetietoisuutta varten​.

Oikean kokoinen kumppani

Olemme oikean kokoinen kumppani. Toimintamme on sujuvaa ja ketterää. Teemme yhteistyötä isojen laitevalmistajien kanssa ja olemme valinneet kumppaneiksemme markkinoiden parhaita ja luotettavimpia toimijoita.

Olemme tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Tavoitat aina ympäristösi tuntevan asiantuntijan.

Katso myös muut palvelumme

Asiantuntijamme kertovat lisää erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja täydentävistä lisäpalveluistamme.

Kaita - Verkkojen ja pilven turvaaminen

Verkkojen ja pilven turvaaminen

Oikein ja asiantuntevasti toteutettu suojaus mahdollistaa tietoturvalliset ja toimivat palvelut.

Suojaa arvokasta omaisuutta, dataa. Myös silloin, kun data on hajautettuna omien järjestelmien lisäksi erilaisiin pilvipalveluihin.

Kaita - Valvontapalvelut

Valvontapalvelu

Ennakointi ja nopea reagointi Suomesta tuotetun valvontapalvelun avulla mahdollistaa tärkeiden laitteiden toiminnan häiriöttömästi.

Asiantuntijamme ovat apunasi ja tarjoavat tukea ympäri vuorokauden.

Kaita - Pilviratkaisut

NextCloud

Turvallista ja suojattua tiedostojen hallintaa alustariippumattomasti. 

Nextcloud on reaaliaikainen ja turvallinen kollaboraatiotyökalu moderneihin pilviympäristöihin sekä turvalliseen ja helppoon yritystason tiedostojen hallintaan.