Kaita - Verkkojen ja pilven turvaaminen

Verkkojen ja pilven turvaaminen

Hybridi työ vaatii tehokkaita ja moderneja ratkaisuja.

Vaatimukset tietoturvalle ovat kasvaneet ja erityisesti lainsäädäntö ja asetukset lisäävät painetta tietoturvan johtamiselle.

Oikein ja asiantuntevasti toteutettu suojaus mahdollistaa tietoturvalliset ja toimivat palvelut.

Jätä yhteydenottopyyntö!

Jätä yhteydenottopyyntö
Kaita Finland

Tietoturva integroituna yrityksen prosesseihin

Uhkaympäristö on muuttunut. Murros työnteossa ja siirtyminen hybridiin työskentelyyn on tapahtunut nopeasti ja tullut jäädäkseen.

Tarjoamme kattavat keinot hyökkäyksiltä suojautumiseen niin yrityksen verkkoon päin kuin myös laitteiden liikennöintiin yrityksen verkosta internetiin ja erilaisiin pilvipalveluihin.

Keskitetty hallinta sekä yhtenäiset käytännöt luovat turvallisen pohjan kaikelle kriittisen datan käsittelylle koko yrityksessä.

Tietoturvan ei tarvitse olla monimutkaista

SASE ja SSE yksinkertaistavat tietoturvan hallinnan

SASE (Secure Access Service Edge) on pilvipohjainen tietoturva-arkkitehtuurimalli. Perusperiaate on, että yhdellä ratkaisulla pystytään kattamaan tärkein tietoturvaympäristö ja poistamaan erilaisten pirstaloituneiden tekniikoiden tarve vähentäen näin myös kustannuksia.

SASE yhdistää esimerkiksi ZTNA:n, Secure Web Gatewayn (SWG) ja Cloud Access Security Brokerin (CASB) SD-WAN-verkon kanssa yhdeksi pilvestä toimitettavaksi kokonaisuudeksi varmistaen tietoturvallisen ja paikkariippumattoman työskentelyn.

Pilvipohjainen SASE tarjoaa turvallisia palveluita, sinne missä käyttäjä on. Se luo turvallisen ja helposti hallittavan kokonaisuuden, joka yhdistää työntekijät sovelluksiin riippumatta sijainnista.

Gartnerin mukaan 40% suurista ja keskisuurista organisaatioista suunnittelee ottavansa SASE-arkkitehtuurin käyttöön kokonaan tai osittain vuoteen 2025 mennessä.

SASE:n peruselementit

  1. Secure Web Gateway, SWG suojaa käyttäjää haittaohjelmilta suodattamalla sisältöä.
  2. Cloud Access Security Broker, CASB, suojaa pilvessä olevaa tietoa ja auttaa hallitsemaan SaaS-käyttöä miltä tahansa laitteelta.
  3. Zero Trust Network Access, ZTNA, tarjoaa pääsyn sisäisiin sovelluksiin ja tarvittaviin palveluihin käyttäjän identiteetin perusteella.
  4. SD-WAN, eli Software Defined WAN, yhdistää toimipisteet ja käyttäjät turvalliseksi verkkokonaisuudeksi.
Kaita - SASE

Turvallisia ja nopeita selainyhteyksiä kaikkialta

Forcepoint ONE Secure Web Gateway (SWG) suojaa organisaatiota, verkkoa, käyttäjiä ja laitteita internetistä tulevilta uhilta suodattamalla sisältöä verkkoliikenteestä ja estämällä luvattoman käytön.

Pilvipohjainen SWG poistaa tarpeen laitekohtaisille asennuksille. Optimoimalla liikenteen ohjausta Forcepoint SWG:n hajautettu toimintamalli optimoi liikenteen ja tekee toiminnasta nopeaa.

Tunnistamisen perustana nollaluottamus

Zero Trust Network Access (ZTNA) on SASE-arkkitehtuurin peruskomponentti. Se tarjoaa nimensä mukaisesti Zero Trust -pääsynhallintaa varmistaen sovellusten turvallisen käytön.

ZTNA (Zero Trust Network Access) tuo tarvittavat työkalut suoraan pilveen. Se varmistaa tietoturvallisen työskentelyn yhdistämällä käyttäjän työn kannalta olennaisiin sovelluksiin identiteetin perusteella.

ZTNA poistaa tarpeen erillisille VPN-ratkaisuille.

Kaita

CASB auttaa löytämään pilven tietoturvan ”sokeat pisteet”

Tutkimusten mukaan 43% yritysten datasta on tallennettuna pilveen. 53% tästä datasta ei ole yrityksen IT:n hallinnassa.

CASB Cloud Access Security Broker turvaa julkisten pilvipalveluiden tuomia uhkia vastaan ja  auttaa löytämään pilven tietoturvan sokeat pisteet.

CASB suojaa näitä tietoja tarkkailemalla keskitetysti kaikkea pilvipalveluihin kulkevaa liikennettä organisaation politiikan mukaisesti.

SSE

Security Service Edge (SSE) on SASE-mallin tietoturvaa tarjoavien komponenttien osa. SSE yhdistää Secure Web Gatewayn (SWG), Cloud Access Security Brokerin (CASB) ja Zero Trust Network Access (ZTNA) yhdeksi tietoturvaratkaisuksi.

Kaita - SSE

Forcepoint ONE ja SSE yksinkertaistavat hybridien ympäristöjen suojaamisen

Forcepoint ONE on suunniteltu suojaamaan hybridityöntekijöitä ja tietoja, joita he käyttävät verkossa, pilvipalvelussa ja yksityisissä sovelluksissa. Se tarjoaa kokonaisvaltaisen pilvipohjaisen ratkaisun poistaen tarpeen useille erillisille sovelluksille.

Forcepoint ONE integroi kolme SSE:n peruskomponenttia yhdeksi helposti hallittavaksi pilvialustaksi: Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB) ja Zero Trust Network Access (ZTNA).

Forcepoint on tunnustettu visionääriksi Gartnerin SSE Magic Quadrant -arvioinnissa. SANS Instituutin tuotearvostelussa Matt Bromiley tarkastelee perusteellisesti Forcepoint ONE Security Service Edge -alustan ominaisuuksia: Read the SANS Institute Review of Forcepoint ONE

Lue lisää Forcepoint ONE solution brief.

Huippuarvostettu Forcepoint Next Generation Firewall & SD-WAN

Enemmän turvaa, vähemmän häiriöitä ja pienemmät kulut

Nykyään iso osa sovelluksista ja tiedoista on pilvessä, silti niitä toisinaan on tarve käyttää myös oman organisaation verkon sisältä.

SD-WAN korvaa MPLS-yhteydet toimipisteiden välillä

SD-WAN yhdistää eri toimipisteet ja työntekijöiden etätyöpisteet yhdeksi turvalliseksi verkkokokonaisuudeksi. Sen avulla luodaan suojattu yhteys kaikkien toimipisteiden ja etätyöyhteyksien välillä.

Kaikissa Forcepoint palomuureissa on sisäänrakennetut kehittyneet VPN-ominaisuudet, muille lisensseille ei ole tarvetta.

Myös pilvisovellukset suojassa

Forcepoint NGFW:n virtuaaliset ohjelmistoversiot estävät luvattoman käytön myös julkisissa pilviympäristöissä, kuten Microsoft Azure tai Amazon Web Services (AWS).

TURVALLISET YHTEYDET PALVELUNA

Palomuuripalvelu

Kiinteät kulut, kustannussäästöjä ja ennakoitavuutta

Palomuuripalvelu tarjoaa yksinkertaisen ja luotettavan tavan suojautua ilman laitehankintoja. 

Monipuolisen palvelun avulla pystytään joustavasti ottamaan huomioon erilaiset tarpeet. Laitteistojen toimintaa ja yhteyksiä valvotaan jatkuvasti ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti. Palvelu skaalautuu kaiken kokoisille yrityksille ja on helposti laajennettavissa.

Oikean kokoinen kumppani

Olemme oikean kokoinen kumppani. Toimintamme on sujuvaa ja ketterää. Teemme yhteistyötä isojen laitevalmistajien kanssa ja olemme valinneet kumppaneiksemme markkinoiden parhaita ja luotettavimpia toimijoita.

Olemme tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Tavoitat aina ympäristösi tuntevan asiantuntijan.

Katso myös muut palvelumme

Asiantuntijamme kertovat lisää erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja täydentävistä lisäpalveluistamme.

Kaita - SIEM

SIEM

Tieto siitä, mitä järjestelmissä tapahtuu, on turvallisuuden perusedellytys. SIEM valvoo keskitetysti järjestelmien tapahtumia ja hälyttää tarvittaessa.

Tapahtumien määrä on suuri, olennaista on pystyä reagoimaan nopeasti oikeisiin asioihin.

Kaita - Forcepointi NGFW

Forcepoint NGFW palomuuri

Palkitut tuotteet, turvalliset yhteydet ja keskitetty hallinta. Korkeat kansainväliset standardit.

Huippuarvostetut Forcepoint Next Generation palomuurit tarjoavat vikasietoisen arkkitehtuurin ja edistynyt klusterointi varmistaa toimivat ja turvalliset yhteydet.

Kaita - Palomuuripalvelu

Palomuuripalvelu

Vain asianmukaisesti ja osaavasti toteutettu suojaus parantaa tietoturvan tasoa.

Palomuuripalvelu tarjoaa monipuoliset ja joustavat palomuuripalvelut helposti hallittavana ja ylläpidettynä kokonaisuutena.