Kaita - Lokienhallinta ja SIEM
| |

Lokienhallinta ja SIEM – tunnista ja suojaudu

Tehokasta tietoturvaa palveluna

Keskitetty lokienhallinta, SIEM ja ilmoitusvelvollisuus ovat tänä päivänä olennainen osa yritysten tietoturvapolitiikkaa. Tietoturvallinen ja optimoitu ympäristö on oikein toteutettuna kilpailuetu. Palvelun avulla voidaan kerätä ja analysoida nyt myös IBM POWER -alustan tapahtumia.

Lokienhallinta ja SIEM auttaa tunnistamaan uhat ja suojautumaan niitä vastaan. Pienillä kustannuksilla voidaan tuottaa kokonaisvaltainen ja skaalautuva palvelu, jonka avulla pystytään automatisoimaan raportointi ja vastaamaan viranomaisvaatimuksiin.

Keskitetyn lokienhallinnan avulla tunnistetaan uhat reaaliaikaisesti, jolloin niihin voidaan reagoida välittömästi. Myös jälkeenpäin voidaan selvittää mitä on tapahtunut ja kuka on käsitellyt tietoja.

Tietomurtojen liiketoiminnalle aiheuttaman uhan lisäksi myös GDPR asettaa lainsäädännön puolesta uudenlaisia vaatimuksia yrityksille, joihin lokienhallinta ja SIEM auttaa vastaamaan.

Reaaliaikainen ja automatisoitu auditointi antaa tarkan kuvan verkon tilasta ja hälyttää ajoissa. Palvelun avulla voidaan automatisoida mm.:

  • Lokienhallintaprosessit
  • Käyttäjien monitorointi
  • Sovellusten seuranta
  • Tiedostotason seuranta
  • Viranomaismääräysten noudattaminen ja raportointi

Lokienhallinta on kokonaisratkaisu

Täydellistä ja automatisoitua lokienhallintaa ilman agenttien asennustarvetta sisältäen lokien keräämisen, analysoinnin, tehokkaan haun, joustavan ja turvallisen arkistoinnin, raportoinnin sekä hälytykset.

Järjestelmä kerää eri lähteiden tiedot yhteen ja analysoivat tietomassaa reaaliaikaisesti auttaen tunnistamaan myös vaikeasti havaittavat hyökkäykset. Reaaliaikainen ja automatisoitu auditointi antaa tarkan kuvan verkon tilasta ja hälyttää ajoissa.

Poikkeaman sattuessa oleellista on nopea reagointi, hyökkäyksen havaitseminen ja pysäyttäminen nopeasti auttaa minimoimaan vahingot.

Hermokeskus – analysoi ja raportoi

Lokienhallinta ja SIEM on organisaation tietoturvan hermokeskus. Se tarkkailee tietojärjestelmiä ja -verkkoja 24/7 sekä tuottaa lokitietojen pohjalta hälytyksiä ja raportteja.

Ominaisuudet kuten forensiikka, uhkien tunnistaminen, ulkoisten uhkien ehkäiseminen yhdistettynä eri tietoturvajärjestelmien tuottamaan lokitietoon, suojaavat verkkoa tehokkaasti sekä sisäisiltä että ulkoisilta uhilta.

Auttaa valmiiden muokattavien raporttimallien avulla täyttämään lainsäädännön asettamat vaatimukset ja noudattamaan yleisimpiä standardeja kuten GDPR, SOX, ISO 27001, HIPAA, PCI, FISMA ja GLAB.

Haluaisitko tietää lisää?

Myynti
Martta Backmansson
martta.backmansson@kaita.fi
+358 40 720 2817

Palvelut
Ville Savolainen
ville.savolainen@kaita.fi
+358 40 720 2878