Kaita - SIEM

Light SOC ja SIEM

Jotta voi reagoida, täytyy ensin havaita.

Light SOC on tietoturvan hermokeskus, se valvoo organisaation tietoturvaa.

SIEM –järjestelmän keräämän tiedon avulla se havainnoi, tunnistaa poikkeamat sekä luo hälytyksiä tarjoten reaaliaikaisen ja kokonaisvaltaisen kuvan organisaation järjestelmien tapahtumista.

Jätä yhteydenottopyyntö!

Jätä yhteydenottopyyntö
Kaita Finland

SOC JA SIEM on tietoturvan hermokeskus

Miten seuloa miljoonien tapahtumien joukosta ne, jotka vaativat reagointia? SIEM on olennainen osa organisaation tietoturvastrategiaa. Sen avulla voidaan tunnistaa poikkeamat, havaita uhat ja reagoida niihin viipymättä.

SIEM valvoo keskitetysti organisaation järjestelmien tapahtumia keräten tietoa eri lähteistä. Automatisointia, koneoppimista ja uhkatietokantoja hyödyntäen se tekee tarvittaessa hälytyksen SOC-tiimille mahdollistaen nopean reagoinnin tietoturvapoikkeamiin.

Palvelu tarjoaa SIEM ja SOC -ratkaisuja kaiken kokoisille yrityksille. Se skaalautuu helposti hyvinkin pienistä ympäristöistä isompiin kokonaisuuksiin.

Light SOC havaitsee ja torjuu uhat ajoissa

NÄKYVYYTTÄ DIGITAALISEEN YMPÄRISTÖÖN

Tieto siitä, mitä järjestelmissä tapahtuu, on turvallisuuden perusedellytys

Organisaatioiden vastuulla on tunnistaa riskit ja varautua niihin.

Tietoturvaympäristö muuttuu ja hyökkääjät käyttävät yhä monimutkaisempia tekniikoita. Poikkeamat on kyettävä havaitsemaan nopeasti ja tehokkaasti.

Havainnointi- ja analytiikkaominaisuudet auttavat tunnistamaan myös vaikeammin havaittavat hyökkäykset. Tapahtumien määrä on suuri, olennaista on pystyä reagoimaan nopeasti oikeisiin asioihin.

EU:n laajuinen kyberturvallisuusdirektiiviasettaa vähimmäisvaatimukset IT-suojaustasolle ja kattaa aiempaa laajemman joukon sektoreita, yrityksiä ja julkisia yksiköitä.

SIEM ja NIS2

SIEM:llä on keskeinen rooli NIS 2 -direktiivin noudattamisessa. Se mahdollistaa tapahtumien havaitsemisen, reagoinnin, forensiikan ja vaatimustenmukaisuusraportoinnin.

> Tapahtuman havaitseminen ja niihin reagoiminen
> Forensiikka-analyysi
> Vaatimustenmukaisuusraportointi
> Käyttäjien toiminnan seruranta
> Anomalian havaitseminen
> Kulunvalvonta ja etuoikeutettujen käyttäjien valvonta

NIS2-direktiivi on tärkeä askel kohti turvallisempaa digitaalista ympäristöä Euroopassa. Suomessa NIS2-direktiivi viedään osaksi lainsäädäntöä syksyllä 2024.

Tilannekuva hallussa?

SOC, eli Security Operation Center, on organisaation tietoturvan valvontakeskus yhdistäen ihmiset, prosessit ja teknologian.

SOC seuraa 24/7 organisaation tietojärjestelmien tapahtumia. SIEM-järjestelmän keräämä informaatio mahdollistaa kattavan ja reaaliaikaisen kuvan verkon tilasta. Kun SIEM havaitsee poikkeamia, SOC vastaa hälytyksiin tutkimalla mahdollisen uhan ja ryhtymällä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Oikean kokoinen kumppani

Olemme oikean kokoinen kumppani. Toimintamme on sujuvaa ja ketterää. Teemme yhteistyötä isojen laitevalmistajien kanssa ja olemme valinneet kumppaneiksemme markkinoiden parhaita ja luotettavimpia toimijoita.

Olemme tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Tavoitat aina ympäristösi tuntevan asiantuntijan.

Katso myös muut palvelumme

Asiantuntijamme kertovat lisää erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja täydentävistä lisäpalveluistamme.

Kaita - Verkkojen ja pilven turvaaminen

Verkkojen ja pilven turvaaminen

Oikein ja asiantuntevasti toteutettu suojaus mahdollistaa tietoturvalliset ja toimivat palvelut.

Suojaa arvokasta omaisuutta, dataa. Myös silloin, kun data on hajautettuna omien järjestelmien lisäksi erilaisiin pilvipalveluihin.

Kaita - Valvontapalvelut

Valvontapalvelu

Ennakointi ja nopea reagointi Suomesta tuotetun valvontapalvelun avulla mahdollistaa tärkeiden laitteiden toiminnan häiriöttömästi.

Asiantuntijamme ovat apunasi ja tarjoavat tukea ympäri vuorokauden.

Kaita - Pilviratkaisut

NextCloud

Turvallista ja suojattua tiedostojen hallintaa alustariippumattomasti. 

Nextcloud on reaaliaikainen ja turvallinen kollaboraatiotyökalu moderneihin pilviympäristöihin sekä turvalliseen ja helppoon yritystason tiedostojen hallintaan.