Tietoturvaseteli haettavissa 1.12 alkaen
|

Tietoturvaseteli haettavissa 1.12 alkaen

Valtioneuvosto antoi asetuksen tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin kutsutusta tietoturvasetelistä 13.10.2022. Tietoturvasetelin avulla yritykset voivat parantaa järjestelmiensä tietoturvan tasoa sekä kehittää omaa tietoturvaosaamistaan. Tietoturvaseteli on suunnattu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Tietoturvaseteli pyrkii kannustamaan kaiken kokoisia yrityksiä tietoturvallisuuden kehittämiseen. ”Kriittiseen infrastruktuuriin kuuluu sekä fyysisiä laitoksia ja rakenteita että sähköisiä toimintoja ja palveluja. Muun muassa energian…

Ruotsin hallitus valitsi Nextcloudin
| |

Ruotsin hallitus valitsi Nextcloudin

AsiantuntijakirjoitusMatias Louanto, Tietoturvatuotteet, Kaita Finland Ruotsin hallituksessa etsittiin vuonna 2021 ratkaisua julkisen sektorin digitaaliseksi kollaboraatioalustaksi. Havaittiin, että silloin käytössä olleet ratkaisut videoneuvotteluun ja muuhun kommunikointiin eivät täyttäneet niille asetettuja tietoturvavaatimuksia. Suuri määrä tietoa olisi altistunut valmistajalle, eikä tämä täyttänyt tietosuojavaatimuksia. Perustettiin työryhmä, jonka tehtävä oli löytää ratkaisu, joka tarjoaa digitaalisen kollaboraatioalustan julkisen sektorin käyttöön täyttäen…

SIEM, mihin sitä tarvitaan?
| |

SIEM, mihin sitä tarvitaan?

AsiantuntijakirjoitusJarkko Vartija, Palomuuriasiantuntija, Kaita Finland Lokitieto tietoturvan tukena SIEM tulee sanoista Security Information and Event Management. Sen tehtävä on havainnoida yhden ja erityisesti useamman järjestelmän tietoturvaan liittyviä tapahtumia ja tarjota työkalut niiden käsittelyyn. Erilaiset suojausratkaisut yleistyvät nopeasti, koska ne nähdään keinona ratkaista yhä monimutkaisemmat tietoturvahaasteet. SIEM-ratkaisun suunnittelun lähtökohtana ovat sille asetetut vaatimukset. Lähtökohtana tulee olla…

IBM i: exit pointit ja pääsynhallinta
|

IBM i: exit pointit ja pääsynhallinta

AsiantuntijakirjoitusGöran Nordman, IBM i asiantuntija, Kaita Finland Valtaosa IBM i -asiakkaista sanoi tärkeimmäksi kehityskohteeksi tietoturvan suunniteltaessa IT-infran tulevaisuutta. Kyberturvallisuus on suuri huolenaihe useimmille organisaatioille. On nähty paljon esimerkkejä polvilleen joutuneista organisaatioista, joita on kohdannut joku tietoturvaloukkaus. Ymmärrämme hyvin vahingot liiketoiminnalle, joita kyberturvallisuuden priorisoimatta jättäminen voi aiheuttaa. Uhkakuva muuttuu jatkuvasti ja se pitää organisaatiot varpaillaan. Lisäksi…

Miksi pk-yrityksen kannattaa tehdä tietoturvakartoitus?
|

Miksi pk-yrityksen kannattaa tehdä tietoturvakartoitus?

Tietoturvakartoitus kannattaa tehdä, jos sellaista ei vielä ole tehty tai sen tekemisestä on kulunut jo aikaa. Siinä kartoitetaan yrityksen tietoturvatilanne kyselyn, skannauksen, analysoinnin, raportin ja sen läpikäynnin avulla. Tietoturvakartoitus kannattaa tehdä, koska Kartoituksessa selvitetään ensin yrityksen yleinen tietoturvan taso. Yritys vastaa noin sataan kysymykseen yksinkertaisesti kyllä tai ei, kysymykset on tehty valtion VAHTI ja KATAKRI…

IBM i: 5 Tietoturvauhkaa
| |

IBM i: 5 Tietoturvauhkaa

AsiantuntijakirjoitusGöran Nordman, IBM i asiantuntija, Kaita Finland Kiristyshaittaohjelmia, heikkoja salasanoja, näkyvyyden puute tapahtumiin.  Tutut tietoturvauhat uhkaavat myös IBM i -alustaa.IBM i:n sisältämä tieto on usein hyvin liiketoiminakriittistä, sen sisältämien tietojen turvallisuuden olisikin syytä olla avainasemassa suunniteltaessa tietoturvastrategiaa. Artikkelissa kerromme viisi suurta tietoturvauhkaa IBM i:n näkökulmasta ja keinoja niiden ratkaisemiseen. 1. Tekemättömyys, passiivisuus ja vahingot Power…

Palomuuripalvelu – 5 syytä miksi
| |

Palomuuripalvelu – 5 syytä miksi

AsiantuntijakirjoitusJarkko Vartija, Palomuuriasiantuntija, Kaita Finland Digitaalinen uhkakuva on osaltaan muuttunut eikä toimintaympäristö ei ole enää entisenlainen. Hybridit ratkaisut, etätyön yleistyminen ja ympäristön hajanaisuus on väistämättä tuonut mukanaan uusia haasteita. Palomuuripalvelu tarjoaa asiantuntevan palomuurien hallinnoinnin ja siten turvallisen yhteyden eri toimipaikkojen välillä sekä suojatun yhteyden verkkoon ja pilvipalveluihin, ilman omia laitehankintoja. Miksi suojata yhteydet palomuuripalvelulla tässä…

Tiedon turvaaminen etätyön aikakaudella
|

Tiedon turvaaminen etätyön aikakaudella

Harri Jylhävuori, Tietoturvatuotteet, Kaita Finland Oy Työnteko on muuttunut ja työntekijät ovat siirtyneet suurelta osin etätöihin. Kukaan tuskin uskoo, että paluuta entiseen työkulttuuriin tulee tapahtumaan ja etätyö on varmasti tullut jäädäkseen työmuotona. Tietojen varmistamisen tärkeys ei ole kuitenkaan vähentynyt etätöiden ja pilvipalveluiden myötä, vaan luotettava tiedon varmistaminen sekä toimiva palautus ovat edelleen tärkeitä. Etätyö tuo…

Etätyö toimivaksi
| |

Etätyö toimivaksi

Etätyö toimivaksi kaiken kokoisille yrityksille Forcepoint Next Generation Firewall (NGFW) -palomuuriratkaisuilla. Etätyön edellytyksiä on toimiva teknologia ja tietoturvan varmistaminen. VPN (Virtual Private Network) -yhteydellä käytetään yrityksen verkkoa turvallisesti etätyössä. Sen avulla varmistetaan kaikille sujuvat etätyömahdollisuudet ja saadaan yrityksen sisäiset palvelut työntekijöiden ulottuville riippumatta sijainnista. Vahvalla todentamisella ja salatuilla yhteyksillä suojataan yrityksen kriittiset tiedot ja luodaan perusta turvalliselle…

Lokienhallinta ja SIEM – tunnista ja suojaudu
| |

Lokienhallinta ja SIEM – tunnista ja suojaudu

Tehokasta tietoturvaa palveluna Keskitetty lokienhallinta, SIEM ja ilmoitusvelvollisuus ovat tänä päivänä olennainen osa yritysten tietoturvapolitiikkaa. Tietoturvallinen ja optimoitu ympäristö on oikein toteutettuna kilpailuetu. Palvelun avulla voidaan kerätä ja analysoida nyt myös IBM POWER -alustan tapahtumia. Lokienhallinta ja SIEM auttaa tunnistamaan uhat ja suojautumaan niitä vastaan. Pienillä kustannuksilla voidaan tuottaa kokonaisvaltainen ja skaalautuva palvelu, jonka avulla…