Kaita
| |

IBM i, miten valmistautua pilveen?

Pohdittaessa pilveen siirtymistä, on luultavasti järkevä aloittaa selvittämällä se maksaa. Lähtökohta on aina kuitenkin se, että palveluun siirtymiseen on oltava taloudellisesti järkevää.

Tarjousten antamista varten mahdollisten palveluntarjoajien on saatava tietää tiettyjä asioita ympäristöstäsi. Seuraavien kysymysten pohtiminen auttaa selvittämään pilveen siirtymisen järkevyyttä ja kustannuksia.

Miksi sitten kannattaa ylipäätään harkita siirtymistä pilveen?

 • Kaipaatko IBM i asiantuntijuutta, jota oman talon sisällä ei ole?
 • Haluaisitko helpon pääsyn uusiin teknologioihin?
 • Onko nykyinen laitteisto tullut elinkaarensa päähän?
 • Tarvitsetko tavan säilyttää käytöstä poistettua tietoa?
 • Ovatko nykyiset laitetilat vanhentuneet ja vaativat investointeja?

Ensimmäinen vaihe – mitä alustalta vaaditaan?

Ennen palveluntarjoajan etsimistä, kannattaa etukäteen selvittää joitakin perustietoja. Mahdolliset palveluntarjoajat haluavat olla avuliaita ja prosessi on helpompi ja nopeampi jos käytät hetken aikaa miettien, mitä uudelta palvelulta kaivataan.

Palveluntarjoajan resurssien kannalta olennaisia asioita ovat: tarvittava muistin määrä ja tallennustila, prosessorilta vaadittava suorituskyky ja corejen määrä. Muita olennaisia avainkysymyksiä ovat mm.: käyttäjien määrä, vaadittu kaistanleveys, tämän hetkinen työkuorma, onko käytössä ODBC/JBDC -tietokantayhteyksiä ja nykyisen laitteiston ohjelmistotaso.

Palveluntarjoajaa auttaa myös jos hän ymmärtää liiketoiminnan käytössä olevat sovellukset. Onko ohjelmistolla aktiivinen tuki?  Yksi tärkeimpiä kysymyksiä ohjelmistojen kannalta on, onko ohjelmistojen toimittajilta varmistettu mitä tapahtuu, kun ohjelmisto siirretään toisella sarjanumerolla olevalle alustalle?

Toinen vaihe – palveluntarjoajan valinta

Pilvipalvelujen tarjoajia on paljon. IBM i -alustaa osaavia palveluntarjoajia on kuitenkin verrattain vähän Suomessa. Kuka sitten on oikea palveluntarjoaja meille? Riippuu siitä, mitä etsitään mutta hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi etsitäänkö:

 • Alhaisinta hintaa?
 • Vahvaa IBM i -osaamista?
 • Sujuvaa yhteistyötä?
 • Toimialan tuntemusta?
 • Sovellustason osaamista?
 • Selkeää ymmärrystä liiketoiminnan tarpeista?
 • Jatkuvuutta?
 • Vanhojen teknologioiden tuntemusta?

Näitä kysymyksiä pohtiessa, saa luultavasti käsityksen siitä, mitä halutaan kysyä tulevalta palveluntarjoajalta selvitettäessä heidän kykyään tukea sinua.

Palveluntarjoajan teknisen osaamisen ja sen jatkuvuuden arvioiminen voi olla hankalaa. Seuraavat kysymykset auttavat ymmärtämään paremmin osaamisen tasoa:

 • Miten monta IBM i -asiantuntijaa palveluntarjoajalla on?
 • Miten pitkään kyseiset asiantuntijat ovat toimineet tehtävässään kyseisellä palveluntarjoajalla?
 • Mitä sertifiointeja asiantuntijoilla on?
 • Onko palvelua mahdollista testata riittävän pitkä aika enne päätöksen tekemistä?
 • Onko palveluntarjoajalla näyttää referenssejä vastaavanlaisista toteutuksista?

Toivottavasti näiden asioiden pohtiminen auttaa jäsentämään ajatusta siitä, onko pilveen siirtyminen oikea ratkaisu juuri teille. Ja jos näin on, ne pystyvät mahdollisesti myös auttamaan oikean palveluntarjoajan valinnassa.