Kaita - Pystytkö palautumaan onnettomuuksista?
| | |

Pystytkö palautumaan onnettomuuksista?

Ei ole mahdollista vaikuttaa luonnonkatastrofeihin, massiivisiin sähkökatkoihin tai muuhun mahdollisesti liiketoiminnan keskeyttävään tai sitä voimakkaasti haittaavaan tapahtumaan. Eivätkä luonnonkatastrofit ole Suomessa edes kovin todennäköisiä. Suurin osa liiketoimintaa haittaavista häiriöistä onkin ihmisen aiheuttamia.

Nykyteknologia mahdollistaa kuitenkin varautumisen edellä mainittujen yllättävien tilanteiden varalta niin että niistä toipuminen onnistuu parhaimmassa tapauksessa kokonaan ilman häiriöitä ja vaikutusta liiketoimintaan.

Lyhyetkin odottamattomat katkokset tuotantoon häiritsevät liiketoimintaa ja pitkäkestoiset häiriöt rampauttavat sen pitkäksikin aikaa, huonoimmassa tapauksessa pysyvästi. Tämä vaara on todellinen, mikäli yrityksessä ei ole varauduttu erilaisiin uhkatilanteisiin ja laadittu toimivat toipumissuunnitelmat ja prosessit niiden varalta.

Mitä teidän yrityksenne tekee, kun pahimmasta uhkakuvasta tulee todellinen katastrofitilanne. Onko yrityksenne liiketoiminta kriisissä, vai onko teillä oikeasti toimivat suunnitelmat ja prosessit? Ja vielä tärkeämpää. Onko teillä oikeat ja osaavat resurssit käytettävissänne hädän hetkellä?

Et ehkä voi vaikuttaa katastrofitilanteen syntyyn mutta voit vaikuttaa siitä palautumiseen

Palautumissuunnitelma (Disaster Recovery Plan) ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma ovat yritysten kulmakiviä IT-riskejä vähennettäessä. Ensisijainen tavoite yrityksille, joilla ei ole mahdollisuutta pitkiin katkoksiin tuotannossa, on saavuttaa korkeampi liiketoiminnan jatkuvuus. Varmistaen samalla että liiketoimintakriittinen alusta on aina käytettävissä riippumatta siitä, millaisia ​​olosuhteita sen ympärillä on.

Maantieteellinen etäisyys tuotanto- ja varalaitteen välillä voi olla vain muutama kilometri, jotta tuotanto voi jatkua keskeytyksettä, mutta eri teknologiat mahdollistavat jopa mannertenväliset etäisyydet. Valinta riippuu siitä, kuinka laajaan alueelliseen häiriöön yritys haluaa varautua ja kuinka paljon siihen on käytettävissä varoja.

Tunnemme lukuisia tarinoita epäonnistuneista palautusyrityksistä katastrofitilanteessa. Huolellisesti tarkistettu ja testattu elvytyssuunnitelma kasvattaa uskottavuutta luotettavana yrityksenä, joka kykenee täyttämään sitoumukset myös katastrofitilanteessa antaen kilpailuetua.

Katastrofi yllättää aina. Joskus niitä voi ennakoida enemmän, ison myrskyn voidaan olettaa aiheuttavan jonkinlaista vahinkoa mutta tulipalo tai sähkökatko tulee yleensä yllättäen. Testaus on jatkuva prosessi. DR-testaus voi olla vain testisuunnitelman tarkastamista mutta myös yksityiskohtainen harjoitus, jossa testataan kyky palauttaa kriittiset ympäristöt.

Palautusharjoituksessa varmistetaan seuraavat alueet:

1. Palautumiskyky
2. Täydellisyys
3. Palautuksen aikatauluvaatimusten täyttyminen
4. Vaihtoehtoisen sijainnin kokoonpano
5. Verkon palautuminen
6. Offsite-tiedostot
7. Suunnitelman luotettavuus

 

”70% yrityksistä, joilla on ollut yli 96 tunnin katkos, eivät ikinä ole toipuneet täysin”. – Gartner