Kaita - Pystytkö palautumaan onnettomuuksista?
| | |

Pystytkö palautumaan onnettomuuksista?

Kyky palautua riippuu varautumisen tasosta, käytössä olevista resursseista, DR-suunnitelmista ja niiden tehokkuudesta sekä henkilöstön osaamisesta ja sitoutumisesta. Hyvin suunniteltu ja toteutettu varautuminen auttaa selviytymään onnettomuuksista ja palautumaan niistä mahdollisimman nopeasti ja vähäisin vahingoin.

Lyhyetkin odottamattomat katkokset tuotantoon häiritsevät liiketoimintaa ja pitkäkestoiset häiriöt rampauttavat sen pitkäksikin aikaa, huonoimmassa tapauksessa pysyvästi. Tämä vaara on todellinen, mikäli yrityksessä ei ole varauduttu erilaisiin uhkatilanteisiin ja laadittu toimivat toipumissuunnitelmat ja prosessit niiden varalta.

”70% yrityksistä, joilla on ollut yli 96 tunnin katkos, eivät ikinä ole toipuneet täysin”. – Gartner

Varautumisen tavoitteena on varmistaa, että yrityksen toiminta voi jatkua häiriötilanteista huolimatta.

Olipa kyseessä tietomurto, sähkökatko tai muu odottamaton tapahtuma, varautuminen auttaa minimoimaan häiriöt ja toipumaan niistä parhaimmassa tapauksessa normaalin toiminnan mahdollisimman nopeasti.

Et ehkä voi vaikuttaa katastrofitilanteen syntyyn mutta voit vaikuttaa siitä palautumiseen

Palautumissuunnitelma (Disaster Recovery Plan) ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma ovat yritysten kulmakiviä IT-riskejä vähennettäessä.

Ensisijainen tavoite yrityksille, joilla ei ole mahdollisuutta pitkiin katkoksiin tuotannossa, on varmistaa, että liiketoimintakriittinen alusta on aina käytettävissä. Riippumatta siitä, millaisia ​​olosuhteita sen ympärillä on.

Kahdennettaessa järjestelmiä maantieteellinen etäisyys tuotanto- ja varalaitteen välillä voi olla vain muutama kilometri, jotta tuotanto voi jatkua keskeytyksettä, mutta eri teknologiat mahdollistavat jopa mannertenväliset etäisyydet. Valinta riippuu siitä, kuinka laajaan alueelliseen häiriöön yritys haluaa varautua ja kuinka paljon siihen on käytettävissä varoja.

Testaamalla varmuutta palautumiseen

Katastrofi yllättää aina. Joskus niitä voi ennakoida enemmän, ison myrskyn voidaan olettaa aiheuttavan jonkinlaista vahinkoa mutta tulipalo tai sähkökatko tulee yleensä yllättäen. 

Tunnemme lukuisia tarinoita epäonnistuneista palautusyrityksistä katastrofitilanteessa.

Testaus on jatkuva prosessi. DR-testaus voi olla vain testisuunnitelman tarkastamista mutta myös yksityiskohtainen harjoitus, jossa testataan kyky palauttaa kriittiset ympäristöt.

Palautumisharjoituksessa varmistetaan seuraavat alueet:

1. Palautumiskyky
2. Täydellisyys
3. Palautuksen aikatauluvaatimusten täyttyminen
4. Vaihtoehtoisen sijainnin kokoonpano
5. Verkon palautuminen
6. Offsite-tiedostot
7. Suunnitelman luotettavuus

Huolellisesti tarkistettu ja testattu palautumissuunnitelma kasvattaa uskottavuutta luotettavana yrityksenä, joka kykenee täyttämään sitoumukset myös katastrofitilanteessa antaen kilpailuetua.

Onko yrityksenne varmistusrutiini toimiva? Miten paljon aikaa vaaditaan järjestelmän palautumiseen? 

Palautumisharjoituksessa testataan häiriötilanteesta palautumista >>

Näin varmistetaan esimerkiksi varmistusrutiinin toimivuus, palautumiskyky, palautusten täydellisyys ja aikatauluvaatimusten täyttyminen.

Lisätietoja matias.louanto@kaita.fi.