Palautumisharjoitus

Palautumisharjoituksessa testataan häiriötilanteesta palautumista palauttamalla haluttu ympäristö uuteen toimintakykyiseen ympäristöön.

Testaamalla varmuutta palautumiseen

Katastrofi, kuten tulipalo tai sähkökatko, yllättää aina

Onko yrityksenne varmistusrutiini toimiva?

Miten paljon aikaa vaaditaan järjestelmän palautumiseen? Yleensä palautumiselle määritellään tavoiteltu toipumisaika, RTO (”Recovery Time Objective”), ja toipumispiste, RPO (”Recovery Point Objective”). Usein kaivataan alhaista RPO:ta, eli mahdollisimman lyhyttä aikaa varmuuskopioiden välillä. Todellinen testi palautumiselle on kuitenkin RTO, joka osoittaa miten nopeasti järjestelmä on taas käytettävissä häiriötilanteen jälkeen.

Testaaminen on palautumissuunnitelman olennainen osa ja ainoa keino selvittää todellinen palautumisaika. Palautumisharjoituksen avulla varmistetaan palautumisen sujuvuus katastrofitilanteessa.

Palautumisharjoitusta voidaan hyödyntää monella tavalla

Testaus ja raportointi

Varmistusrutiinin testaus. Palautumisharjoitus tarjoaa mahdollisuuden varmistaa, että varmistusrutiini on riittävä ja toimiva todellisessa katastrofitilanteessa. Testin lopputuloksena syntyvän raportin pohjalta on tarvittaessa mahdollisuus tehdä muutoksia järjestelmiin, jotta palautuminen onnistuu varmasti ja nopeasti.

Suunnittelu

Palautusnopeuden testaus. Palautukseen kuluvan ajan testaus uuden palvelimen käyttöönoton yhteydessä. Testauksen lopputuloksena syntyy selkeä kuva siitä, miten paljon aikaa vaaditaan katastrofitilanteessa palautumisen lisäksi uuden palvelimen käyttöönottoon.

Toiminnan testaus

Ohjelmistojen testaus uudella käyttöjärjestelmätasolla tuotantoa vaarantamatta. Palautumisharjoituksen sisältöä laajentamalla saadaan helposti ja turvallisesti varmistettua ohjelmistojen toimivuus myös seuraavalla käyttöjärjestelmätasolla.