Pystytkö palautumaan onnettomuuksista?
| | |

Pystytkö palautumaan onnettomuuksista?

Kyky palautua riippuu varautumisen tasosta, käytössä olevista resursseista, DR-suunnitelmista ja niiden tehokkuudesta sekä henkilöstön osaamisesta ja sitoutumisesta. Hyvin suunniteltu ja toteutettu varautuminen auttaa selviytymään onnettomuuksista ja palautumaan niistä mahdollisimman nopeasti ja vähäisin vahingoin. Lyhyetkin odottamattomat katkokset tuotantoon häiritsevät liiketoimintaa ja pitkäkestoiset häiriöt rampauttavat sen pitkäksikin aikaa, huonoimmassa tapauksessa pysyvästi. Tämä vaara on todellinen, mikäli yrityksessä…