Kaita - ISAE 3402 -sertifiointilausunto

ISAE 3402 -sertifiointilausunto

Kaita Finlandille on toukokuussa 2021 myönnetty ISAE 3402 -sertifiointilausunto

Sisäisten prosessien ja toimintamallien validointi on välttämätöntä, kun tuotetaan kriittisiä palveluita asiakkaille.

Aidon tietoturvan takaamiseksi on oltava selkeät toimintamallit tiedon käsittelyyn ja rajauksiin. Tarvitaan myös selkeästi dokumentoidut tiedonhallintaprosessit sekä ohjeistukset, jotka kattavat koko toimintaorganisaation.

Kaita Finlandille on toukokuussa 2021 myönnetty tilintarkastusyhteisö KPMG:n toimesta kansainvälisen standardin mukainen ISAE 3402  -sertifiointilausunto, kontrolliraportti, joka on perusteellinen validointi tiedonhallinnasta ja prosesseistamme.

ISAE 3402 certification report issued to Kaita Finland in May 2021

Validation of internal processes and operating models is essential when providing critical services to customers.

In order to ensure genuine data security, there must be clear operating models for data processing and delimitation. There is also a need for clearly documented information management processes and guidelines that cover the entire operating organization.

In May 2021, Kaita Finland was issued ISAE 3402 certification in accordance with international standards, also knows as a control report, by KPMG. This is a thorough validation of our information management and processes.