Kaita - SIEM

SIEM

Jotta voi reagoida, täytyy ensin havaita.

SIEM tarjoaa reaaliaikaisen ja kokonaisvaltaisen kuvan järjestelmien tapahtumista ja hälyttää tarvittaessa.

Jätä yhteydenottopyyntö!

Jätä yhteydenottopyyntö
Kaita Finland

SIEM on tietoturvan hermokeskus

Tietoturvaympäristö muuttuu ja hyökkääjät käyttävät yhä monimutkaisempia tekniikoita. Hajautunut pilviympäristö tarjoaa laajan pinta-alan tietoturvahyökkäyksille ja havainnointi perinteisillä työkaluilla saattaa olla hidasta ja hankalaa.

SIEM valvoo keskitetysti järjestelmien tapahtumia ja hälyttää tarvittaessa. Havainnointi- ja analytiikkaominaisuudet auttavat tunnistamaan myös vaikeammin havaittavat hyökkäykset. Tapahtumien määrä on suuri, olennaista on pystyä reagoimaan nopeasti oikeisiin asioihin.

Havaitse ja torju uhat ajoissa

NÄKYVYYTTÄ DIGITAALISEEN YMPÄRISTÖÖN

Tieto siitä, mitä järjestelmissä tapahtuu, on turvallisuuden perusedellytys

SIEM ja ilmoitusvelvollisuus ovat tänä päivänä osa yritysten tietoturvapolitiikkaa. Organisaatioiden on pystyttävä paitsi havaitsemaan poikkeamat mahdollisimman nopeasti mutta myös kyky palata ajassa taaksepäin tarkastelemaan lokitietoja.

SIEM palveluna tarjoaa nykyaikaisia ja edullisia hallittuja ratkaisuja kaiken kokoisille yrityksille. Palvelu skaalautuu helposti pienistä ympäristöistä isompiin kokonaisuuksiin.

Tilannekuva hallussa?

Tietoturvapoikkeamien luotettava tunnistaminen perustuu lokitietojen ja verkkoliikenteen jatkuvaan automatisoituun tarkkailuun. Lokitiedon määrä on valtava ja tapahtumien läpikäyminen manuaalisesti lähes mahdotonta. 

SIEM kokoaa lokitiedot informaatioksi, jonka avulla saadaan kattava ja reaaliaikainen kuva verkon tilasta ja voidaan tarvittaessa hälyttää mahdollisista uhista.

Poikkeaman sattuessa oleellista on nopea reagointi. Eri lähteistä kerättyä tietomassaa analysoimalla pystytään tunnistamaan myös vaikeasti havaittavat hyökkäykset.

Päivittäisten raporttien lisäksi kuukausittainen tarjoaa suosituksia ongelmien korjaamiseksi sekä analyysin uhkakuvasta. SIEM tarjoaa myös raportteja auditointia varten.

SOC valvoo aina

Mitä verkossa tapahtuu? SOC, eli Security Operation Center, valvoo tapahtumia 24/7. Ryhmä tietoturva-ammattilaisia analysoi hälytyksiä, haavoittuvuuksia ja hyökkäysyrityksiä.

SIEM ja EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n tietosuoja-asetus määrittelee milloin ja miten henkilötietoja saa ja pitää käsitellä. Se asettaa säännöt henkilötietojen turvalliselle käsittelylle eri tilanteissa.

GDPR edellyttää paitsi havaitsemaan henkilötietojen valtuudeton käsittely, myös reagoimaan tiettyjen aikarajojen puitteissa. SIEM helpottaa henkilötietoja käsittelevien organisaatioiden työtä EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteiden täyttämisessä.

SIEM voidaan asettaa seuraamaan esimerkiksi henkilörekistereihin kohdistuvia tietokantakyselyjä ja laukaisemaan hälytys määriteltyjen ehtojen täyttyessä.

SIEM tukee myös reagoinnissa ja tutkinnassa tarjoamalla havainnolliset näkymät ja työkalut tilanteen tarkempaan analysointiin. Lokitietojen avulla tapahtumien kulku voidaan todentaa luotettavasti jälkikäteen.

Oikean kokoinen kumppani

Olemme oikean kokoinen kumppani. Toimintamme on sujuvaa ja ketterää. Teemme yhteistyötä isojen laitevalmistajien kanssa ja olemme valinneet kumppaneiksemme markkinoiden parhaita ja luotettavimpia toimijoita.

Olemme tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Tavoitat aina ympäristösi tuntevan asiantuntijan.

Katso myös muut palvelumme

Asiantuntijamme kertovat lisää erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja täydentävistä lisäpalveluistamme.

Kaita - Verkkojen ja pilven turvaaminen

Verkkojen ja pilven turvaaminen

Oikein ja asiantuntevasti toteutettu suojaus mahdollistaa tietoturvalliset ja toimivat palvelut.

Suojaa arvokasta omaisuutta, dataa. Myös silloin, kun data on hajautettuna omien järjestelmien lisäksi erilaisiin pilvipalveluihin.

Kaita - Valvontapalvelut

Valvontapalvelu

Ennakointi ja nopea reagointi Suomesta tuotetun valvontapalvelun avulla mahdollistaa tärkeiden laitteiden toiminnan häiriöttömästi.

Asiantuntijamme ovat apunasi ja tarjoavat tukea ympäri vuorokauden.

Kaita - Pilviratkaisut

NextCloud

Turvallista ja suojattua tiedostojen hallintaa alustariippumattomasti. 

Nextcloud on reaaliaikainen ja turvallinen kollaboraatiotyökalu moderneihin pilviympäristöihin sekä turvalliseen ja helppoon yritystason tiedostojen hallintaan.