SA-TU Logistics on Suomessa toimiva, logistiikkapalveluihin keskittyvä yhtiö. Yritys on perustettu 1987 ja oli suurin yksityisessä omistuksessa oleva tulli-ilmoitusten tuottaja Suomessa ennen liittymistään Customs Support -konserniin. Tulli-ilmoitusten ja ulkomaankaupan dokumentaatiopalveluiden lisäksi SA-TU Logistics tarjoaa kotimaan kuljetuspalveluita sekä tavarankäsittelyä.

Tuotannon kriittisyyden takia, palvelujen on oltava riittävällä tasolla. SA-TU:n verkon keskeiset palvelintoiminnot, AD sekä osa sovelluksista, tuotetaan Kaita konesalista pilvipalveluna. Viimeisimpänä projektina SA-TU Logistics on siirtänyt aiemmin Azuressa toimineita Linux-palvelimia Kaidan pilvipalveluihin.

Joustavuutta ja helppoa yhteistyötä

Asiakkaan oma laitteisto, joka tuotti Windows- ja Linux-palveluja VMware hypervisorin päällä, oli vanhentumassa. Kaidan pilvipalvelut katsottiin hinnaltaan selvästi edullisemmaksi verrattuna oman laitteiston uusimiseen. Myös tekninen ratkaisu koettiin edistykselliseksi ja todettiin, että siirtymä pilvipalveluihin olisi toteutettavissa lähes ilman käyttökatkoja.

Siirrossa katsottiin parhaaksi perustaa Kaita pilvipalveluihin kokonaan uudet virtuaalikoneet AD:n domain control palvelimia varten. ERP-/tietokantapalvelin siirrettiin onnistuneesti VMware migraationa. Lisäksi haluttiin ottaa muutamasta koneesta tiedot säilytettäväksi Kaidan pilvipalvelussa ”offline-tilassa”.

Siirron jälkeen palvelimet liitettiin Kaidan valvonta -ja varmistusjärjestelmien piiriin. Näin vähennettiin SA-TU:n oman IT-osaston työkuormaa ja laiteresurssien tarvetta.

Käyttöönoton jälkeen ERP-palvelimelle on tehty joustavasti keskusmuistin ja levytilan lisäyksiä. SA-TU:n ympäristöön Kaidan pilvipalvelussa on perustettu myös uusia Linux-palvelimia joihin SA-TU on tuonut toimintoja Azuresta ja rakentanut näille alustoille kokonaan uusia palveluja.

Luonteva askel oli laajentaa yhteistyötä myös tietoturvan merkeissä

Kaita toteutti SA-TU Logisticsille Tietoturvakartoituksen, jonka avulla pystyttiin tunnistamaan tietoturvan tärkeimmät kehityskohteet. Näin tietoturvan kehityksessä pystytään jatkossa panostamaan oikeisiin asioihin.

”Kartoituksen avulla saatiin yleiskuva tilanteesta. Kartoitus ei suoraan aiheuta välittömiä toimenpiteitä, mutta se tukee keskusteluita”, sanoo Pekka Karasjoki.

Viimeisimpänä Sa-Tu on ottanut Kaidan palomuuripalvelun käyttöön Vuosaaren toimipisteessä

Kaiken kaikkiaan SA-TU Logistics on tyytyväinen Kaidan palveluihin. ”Yhteistyö sujuu hyvin sekä henkilökemian, että palvelun osalta. Saamme persoonallista ja kasvollista palvelua”, toteaa Pekka Karasjoki.