Lisää varmuutta toiminnan jatkumisesta.

Palautumisharjoitus

Onko varmistusrutiini toimiva? Miten paljon aikaa vaaditaan palautumiseen? Palautumisharjoituksen avulla varmistat palautumisen sujuvuuden katastrofitilanteessa.

Testaaminen on olennainen osa palautumissuunnitelmaa

Katastrofi, kuten tulipalo tai sähkökatko, yllättää aina.

Yleensä palautumiselle määritellään tavoiteltu toipumisaika, RTO (”Recovery Time Objective”), ja toipumispiste, RPO (”Recovery Point Objective”). Usein kaivataan alhaista RPO:ta, eli mahdollisimman lyhyttä aikaa varmuuskopioiden välillä. Todellinen testi palautumiselle on kuitenkin RTO, joka osoittaa miten nopeasti järjestelmä on taas käytettävissä häiriötilanteen jälkeen.

Vaihtoehtoja on monta: fyysinen tai virtuaalinen

Vaihtoehtoja on useampi. Palautus voidaan tehdä joko fyysiseen tai virtuaaliseen ympäristöön. Harjoitus voidaan toteuttaa myös asiakkaan omissa tiloissa asiakkaan määrittämään palvelimeen.

Testaaminen on palautumissuunnitelman olennainen osa ja ainoa keino selvittää todellinen palautumisaika, RTO. Palautumisharjoituksessa testataan häiriötilanteesta palautumista. Palautumisharjoituksessa asiakkaan ympäristö palautetaan uuteen toimintakykyiseen ympäristöön.

Palautumisharjoitusta voidaan hyödyntää monella tavalla

Palautumisharjoituksessa varmistetaan esimerkiksi varmistusrutiinin toimivuus, palautumiskyky, palautusten täydellisyys ja aikatauluvaatimusten täyttyminen. Palvelu sisältää laite- ja palautusympäristön, harjoituksen toteutuksen, sovittujen kriteerien mukaiset mittarit sekä raportoinnin ja yhteenvedon.

Palautumisharjoitus on olennainen osa esimerkiksi varmistus- ja varalaitepalvelua. Sen avulla asiakas saa varmuuden siitä, että varmistusrutiini on toimiva ja laitteisto saadaan katastrofitilanteessa palautettua.

VARMUUS

Varmistusrutiinin testaus

Palautumisharjoitus tarjoaa mahdollisuuden varmistaa, että varmistusrutiini on riittävä ja toimiva todellisessa katastrofitilanteessa. Testin lopputuloksena syntyvän raportin pohjalta on tarvittaessa mahdollisuus tehdä muutoksia järjestelmiin, jotta palautuminen onnistuu varmasti ja nopeasti.

SUUNNITTELU

Palautusnopeuden testaus

Palautukseen kuluvan ajan testaus uuden palvelimen käyttöönoton yhteydessä. Testauksen lopputuloksena syntyy selkeä kuva siitä, miten paljon aikaa vaaditaan katastrofitilanteessa palautumisen lisäksi uuden palvelimen käyttöönottoon.

TESTAUS JA RAPORTOINTI

Toiminnan testaus

Ohjelmistojen testaus uudella käyttöjärjestelmätasolla tuotantoa vaarantamatta. Palautumisharjoituksen sisältöä laajentamalla saadaan helposti ja turvallisesti varmistettua ohjelmistojen toimivuus myös seuraavalla käyttöjärjestelmätasolla.

Asiakastarina: SA-TU Logistics

30.11.2021

Tietoturvakartoitus SA-TU Logistics on kotimaan logistiikkapalveluihin keskittyvä yhtiö ja suurin yksityisessä omistuksessa oleva tulli-ilmoitusten tuottaja Suomessa. Palveluihin kuuluu […]

Lue lisää

SIEM, mihin sitä tarvitaan?

13.4.2021

Asiantuntijakirjoitus Jarkko Vartija, Palomuuriasiantuntija, Kaita Finland Lokitieto tietoturvan tukena SIEM tulee sanoista Security Information and Event Management. Sen […]

Lue lisää

Pakkaustiheyden maailmanennätys?

10.3.2021

Vieraskynäkirjoitus Kari Karunen, Technical Sales Manager, Pedab Finland Uusi IBM FlashSystem 5200 IBM julkisti 9.2.2021 uuden mielenkiintoisen levyjärjestelmän, […]

Lue lisää

Asiakastuki

Asiakastuki arkisin 06:00-18:00

Sähköposti: support@kaita.fi
Puhelin: +358 10 583 8650

Tietosuojalauseke >

Yhteystiedot

Kaita Finland Oy

Hiomotie 32, 00380 Helsinki
Länsi1, Viilarinkatu 5, 20320 Turku

Sähköposti info@kaita.fi
Puhelin +358 10 583 8650

Y-tunnus: 2755075-8

Löydä meidät


IBM-Gold

IBM Business Partnerina, me edustamme IBM:n ainutlaatuista tuoteperhettä. Olemme sitoutuneet toimittamaan erinomaisia tuotteita ja palveluita vahvalla ammattitaidolla.
Back to top

    Kyllä kiitos! Olkaa yhteydessä minuun.