|

Vältä julkisten pilvipalveluiden piilokulut

Matias Louanto, Pilviratkaisut, Kaita Finland

Pilvipalveluiden hinnoittelumalli saattaa erityisesti julkipilven osalta olla monesti melko monimutkainen ja sisältää erilaisia vaikeasti ennustettavia ​​piilokuluja ja lisäkustannuksia, jotka voivat nopeasti kasvaa hallitsemattomiksi.

On tärkeää tehdä kustannusanalyysi ja tunnistaa kaikki palveluun liittyvät piilokustannukset. Huomioon on otettava esimerkiksi tiedonsiirtokustannukset, transaktiokustannukset, lisensointi- ja tilauskustannukset, tietoturva- ja vaatimustenmukaisuuskustannukset, valvonnan taso, varmuuskopiointiin liittyvät kulut, koulutuskustannukset sekä integrointi- ja räätälöintikustannukset.

Esimerkkejä julkipilvien piilokuluista ovat mm.:

 1. Tiedonsiirto – sisältyykö hintaan rajaton määrä datasiirtoa? Jos palvelua käytetään suurten tietomäärien siirtämiseen, datasiirrosta saattaa tulla isokin lisäkulu.
 2. Transaktiokustannukset  – useimmat julkiset pilvipalveluntarjoajat veloittavat pienen nimellisen maksun aina, kun dataa käytetään. Transaktiokustannukset saattavat kasvaa hyvinkin isoiksi.
 3. Tallennustilan ja käyttöasteen ylitys – vaikka tallennuksen kulut saattavat aluksi vaikuttaa pieniltä, kustannuksia saattaa kertyä paljon, jos tietomäärät ovat suuria.
 4. Lisenssit – sisältyvätkö kaikki käytössä olevien ohjelmistojen lisenssit palvelun hintaan? Lisenssikustannukset voivat nousta nopeasti suureksi, etenkin jos käyttäjiä tai sovelluksia on paljon.
 5. Hallinnan vaikeus. Onko käytössä enemmän resursseja, kuin mitä todella tarvitaan?
 6. Tietoturva ja vaatimustenmukaisuus. Erilaiset ominaisuudet, kuten salaus, pääsynvalvonta ja auditointi varmistavat tietojen ja sovellusten suojaamisen pilvipalvelussa. Sisältyvätkö ne palvelun hintaan?
 7. Valvonta & tuki – miten palvelua valvotaan? Onko tuen taso riittävä? Millä kielellä tukea tarjotaan? Yleensä nämä eivät sisälly palvelun hintaan.
 8. Varmuuskopiot – sisältyykö palveluun varmuuskopioiden ottaminen? Entä niiden palauttaminen tarvittaessa? Etenkin palauttaminen varmistuksilta on usein lisälaskutettava palvelu.

Mitä tehdä?

Tässä muutamia vinkkejä piilokulujen karsimiseksi julkisissa pilvipalveluissa:

 1. Oikean pilvipalveluntarjoajan valinta on tärkeää. Palvelua valitessa tulee huomioida hinnoittelumalli, skaalautuvuus ja tietoturvaominaisuudet. Lisäksi kannattaa vertailla eri pilvipalveluntarjoajien kustannuksia ja hyötyjä ennen lopullista valintaa. Usein paikallinen privaattipilvi tarjoaa selkeämmän ja edullisemman hinnoittelumallin sekä paremman tavoitettavuuden.
 2. Tutki hinnastot: Erityisesti julkisten pilvipalveluiden hinnoittelu saattaa usein olla monimutkainen, tutustu huolellisesti palveluntarjoajan hinnastoon. Selvitä mitä palveluun kuuluu ja mistä ominaisuuksista joudut maksamaan lisää. Jos julkipilven hinnoittelumalli tuntuu epäselvältä kannattaa miettiä vaihtoehtona paikallista privaattipilvi-ratkaisua.
 3. Käytä hallintatyökaluja: Puutteellinen näkyvyys on yksi julkisten pilvipalvelukustannusten hallinnan suurimmista haasteista.  Pilvikulujen hallintatyökalut auttavat seuraamaan ja hallitsemaan kuluja. Ottamalla käyttöön pilvikulujen hallintatyökaluja yritykset voivat tunnistaa kustannussäästömahdollisuuksia ja optimoida pilvikulujaan.
 4. Hallitse resursseja: Julkisten pilvipalveluiden skaalautuvuus on yksi sen eduista, mutta se voi myös aiheuttaa piilokuluja, jos käytät enemmän resursseja kuin tarvitset. Seuraa resurssien käyttöä ja optimoi resurssien käyttöä tarpeen mukaan.
 5. Tarkista laskut säännöllisesti varmistaaksesi, että maksat vain siitä, mitä käytät. Jos huomaat virheen, ota yhteyttä palveluntarjoajaan. Mikäli asian selvittäminen tuntuu hankalalta tai kysymyksiin ei tunnu löytyvän vastauksia, paikallinen palveluntarjoaja on usein helpompi tavoittaa.
 6. Turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden priorisointi: Tietoturva ja vaatimustenmukaisuus voi olla merkittävä julkisen pilvipalvelun lisäkustannus. On kuitenkin tärkeää priorisoida ne mahdollisten tietoturvaloukkausten ja vaatimustenmukaisuusrikkomusten välttämiseksi. Useasti nämä peruspalvelut sisältyvät privaattipilvi-ratkaisuihin.

Kustannusten alentaminen on yleensä syy siirtyä julkisten pilvipalveluiden käyttäjäksi. Kuitenkin vain perusteellisen kustannusanalyysin avulla voidaan suunnitella ja vertailla pilvipalveluun siirtymisen etuja ja haittoja. Erilaisista piilokuluista saattaa kasvaa iso kuluerä, mikäli palvelun sisältöä ei ole selvitetty huolellisesti.

Piilokustannusten karsiminen vaatii huolellista suunnittelua ja kustannusten seurantaa.  Usein paikallinen vaihtoehto tarjoaa selkeämmän ja edullisemman hinnoittelumallin.

Mitä kotimainen pilviratkaisu maksaa?

Laske pilviratkaisullesi hinta ja vertaa >>

Kiinteä kuukausimaksu, joka sisältää kaiken tarvittavan. Ei turhia kuluja.

Lisätietoja matias.louanto@kaita.fi.