Lisää varmuutta toiminnan jatkumisesta.

Palautumisharjoitus

Onko varmistusrutiini toimiva? Miten paljon aikaa vaaditaan palautumiseen? Palautumisharjoituksen avulla varmistat palautumisen sujuvuuden katastrofitilanteessa.

Testaaminen on olennainen osa palautumissuunnitelmaa

Katastrofi, kuten tulipalo tai sähkökatko, yllättää aina.

Yleensä palautumiselle määritellään tavoiteltu toipumisaika, RTO (”Recovery Time Objective”), ja toipumispiste, RPO (”Recovery Point Objective”). Usein kaivataan alhaista RPO:ta, eli mahdollisimman lyhyttä aikaa varmuuskopioiden välillä. Todellinen testi palautumiselle on kuitenkin RTO, joka osoittaa miten nopeasti järjestelmä on taas käytettävissä häiriötilanteen jälkeen.

Vaihtoehtoja on monta: fyysinen tai virtuaalinen

Vaihtoehtoja on useampi. Palautus voidaan tehdä joko fyysiseen tai virtuaaliseen ympäristöön. Harjoitus voidaan toteuttaa myös asiakkaan omissa tiloissa asiakkaan määrittämään palvelimeen.

Testaaminen on palautumissuunnitelman olennainen osa ja ainoa keino selvittää todellinen palautumisaika, RTO. Palautumisharjoituksessa testataan häiriötilanteesta palautumista. Palautumisharjoituksessa asiakkaan ympäristö palautetaan uuteen toimintakykyiseen ympäristöön.

Palautumisharjoitusta voidaan hyödyntää monella tavalla

Palautumisharjoituksessa varmistetaan esimerkiksi varmistusrutiinin toimivuus, palautumiskyky, palautusten täydellisyys ja aikatauluvaatimusten täyttyminen. Palvelu sisältää laite- ja palautusympäristön, harjoituksen toteutuksen, sovittujen kriteerien mukaiset mittarit sekä raportoinnin ja yhteenvedon.

Palautumisharjoitus on olennainen osa esimerkiksi varmistus- ja varalaitepalvelua. Sen avulla asiakas saa varmuuden siitä, että varmistusrutiini on toimiva ja laitteisto saadaan katastrofitilanteessa palautettua.

VARMUUS

Varmistusrutiinin testaus

Palautumisharjoitus tarjoaa mahdollisuuden varmistaa, että varmistusrutiini on riittävä ja toimiva todellisessa katastrofitilanteessa. Testin lopputuloksena syntyvän raportin pohjalta on tarvittaessa mahdollisuus tehdä muutoksia järjestelmiin, jotta palautuminen onnistuu varmasti ja nopeasti.

SUUNNITTELU

Palautusnopeuden testaus

Palautukseen kuluvan ajan testaus uuden palvelimen käyttöönoton yhteydessä. Testauksen lopputuloksena syntyy selkeä kuva siitä, miten paljon aikaa vaaditaan katastrofitilanteessa palautumisen lisäksi uuden palvelimen käyttöönottoon.

TESTAUS JA RAPORTOINTI

Toiminnan testaus

Ohjelmistojen testaus uudella käyttöjärjestelmätasolla tuotantoa vaarantamatta. Palautumisharjoituksen sisältöä laajentamalla saadaan helposti ja turvallisesti varmistettua ohjelmistojen toimivuus myös seuraavalla käyttöjärjestelmätasolla.

Saammeko esitellä: POWER9 pilviratkaisut

14.10.2019

AI-aikakauteen rakennettu POWER9-keskusyksikkö mahdollistaa enemmän I/O:ta ja kaksi kertaa enemmän säikeitä kuin x86-kilpailijansa. IBM OpenPOWER -arkkitehtuuriin rakennetut POWER9-palvelimet […]

Lue lisää

Asiakastarina: Wulff, Varalaitepalvelu

12.8.2019

Wulff on työympäristön ja työpaikkatuotteiden asiantuntija. Wulff palvelee erikokoisia yritysasiakkaita sekä kuluttajia tarjoamalla monipuolisesti työpaikkatuotteita toimisto- ja it-tarvikkeista […]

Lue lisää

Asiakastarina: Finnsteve Oy Ab

17.5.2019

Finnlines-konserniin kuuluva Finnsteve Oy Ab on suurin yksikköliikenteeseen erikoistunut satama-operaattori Helsingin ja Turun satamissa. Yhtiö tarjoaa satamaoperoinnissa tarvittavia […]

Lue lisää

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu arkisin 06:00-18:00

Sähköposti: support@kaita.fi
Puhelin: +358 10 583 8650

Yhteystiedot

Kaita Finland Oy

Hiomotie 32, 00380 Helsinki
Aninkaistenkatu 14 B, 20100 Turku

Sähköposti info@kaita.fi
Puhelin +358 10 583 8650

Y-tunnus: 2755075-8

Löydä meidät

IBM Business Partnerina, me edustamme IBM:n ainutlaatuista tuoteperhettä. Olemme sitoutuneet toimittamaan erinomaisia tuotteita ja palveluita vahvalla ammattitaidolla.


IBM-Silver
Back to top