Konesalimme

Kaita Finland konesalit

Konesalimme Helsingissä tarjoavat kapasiteettia, tehoa, vikasietoisuutta sekä joustavuutta maailmanlaajuisesti. Optimaalisen sijainnin takia voimme tarjota konesalistamme ICT-palveluja Suomen lisäksi tehokkaasti esimerkiksi Aasiaan sekä Baltian maihin korkean kapasiteetin runkoverkkoyhteyksien ansiosta.

Konesalipalvelumme muodostavat selkärangan, joka pitää organisaation palvelimet ja tuotannon toiminnassa vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Palvelumme tuotetaan ekologisesti moderneista konesaleista, joiden suunnittelussa on panostettu korkeaan tietojen saatavuuteen ja tietoturvaan sekä erinomaiseen energiatehokkuuteen.

Kotimaiset laadukkaat konesalit täyttävät Viestintäviraston kovimmatkin vaatimukset laitetiloille. Ne tarjoavat maailmanluokan puitteet ja toimittajasta riippumattomat tietoliikenneyhteydet turvallisesti ja joustavasti.

Datasi sijaitsee aina Suomessa

Vakaat olosuhteet ja toimintavarmat yhteydet takaavat, että data on aina turvassa ja saatavilla tarvittaessa.

Datan sijainti Suomessa takaa myös sen, että tiedot on suojattu Suomen ja EU:n tietosuojalakien mukaisesti.

Kun data sijaitsee lähellä, sen hyödyntäminen on usein tehokkaampaa ja varmempaa. Voit myös hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja tukea.

Tekniset tiedot

Konesalitilat täyttävät Viestintäviraston 24B/2004M -vaatimukset laitetiloille, tärkeille laitetiloille ja erittäin tärkeille laitetiloille. Tilat soveltuvat erityisesti liiketoimintakriittisille keskitetyille palvelinjärjestelmille, joiden sijoittelussa vaaditaan erityistä tietoturvaa ja korkeaa käytettävyyttä.

Sähkönsyöttö on varmistettu vähintään kahdennetulla UPS-järjestelmällä, joka tarjoaa keskeytyksetöntä sähkönsyöttöä palvelin- ja tietoliikennelaitteille. Sähkönsyöttö on varmistettu erillisillä varavoimageneraattoreilla, jotka tuottavat sähköä pidempienkin valtakunnallisten sähkönsyötön katkosten aikana.

Palvelinkeskuksen ilmastointi ja jäähdytys on toteutettu kahdella tai useammalla jäähdytysjärjestelmällä keskeytyksettömän palvelun saavuttamiseksi.

Konesalitila hyödyntää Suomen otollista ilmastoa sekä mahdollisuuksien mukaan lämmön talteenottoa energiatehokkaan jäähdytyksen tuottamiseksi. Energiatehokas kylmäkuumakäytäväratkaisu mahdollistaa jäähdytyksen kohdistamisen juuri sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lukuisat lämpötila-anturit seuraavat palvelinsalin lämpötilaa ja mahdollistavat jäähdytyksen älykkään kohdentamisen ja sitä kautta energiatehokkuuden optimoimisen.

Palvelinkeskuksesta lähtee toimittajariippumattomat tietoliikenneyhteydet.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö YHTEYSTIEDOT