Palomuuripalvelu

Turvallinen ja toimintavarma ympäristö. Tehokasta tietoturvaa ja toimivat etätyöyhteydet palveluna.

Kustannustehokas kokonaisratkaisu

Palvelu tarjoaa monipuoliset palomuuripalvelut helposti hallittavana ja ylläpidettynä kokonaisuutena. Palvelun avulla pystytään joustavasti ottamaan huomioon erilaiset tarpeet. Ratkaisu skaalautuu kaiken kokoisille yrityksille ja on helposti laajennettavissa.

Tietoturvallinen ja optimoitu ympäristö on oikein toteutettuna kilpailuetu. Palomuuripalvelu tarjoaa yksinkertaisen ja luotettavan tavan suojautua ilman laitehankintoja. Ajantasainen palomuuri ja haittaohjelmien torjunta ovat yrityksen tietoturvan perusta ja välttämättömyys nykypäivän internetissä.

› Käytössä on tietoturvaan erikoistunut organisaatio. Meillä on pitkä kokemus ja vahva sertifioitu osaaminen.

› Kiinteä kuukausimaksu, joka sisältää kaiken tarvittavan.

› Laitteiston toimintaa ja yhteyksiä valvotaan jatkuvasti ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti.

› Palomuuripalvelu tarjoaa tehokasta tietoturvaa ja turvallisia etäyhteyksiä palveluna.

› Tunnetun laitevalmistajan tehokas suoja ulkoisia uhkia, viruksia ja haittaohjelmia vastaan.

Miksi palomuuri palveluna?
Kyllä kiitos, haluan lisätietoja, olkaa minuun yhteydessä.

  › Oikein toteutettu suojaus.  Turvallinen liikennöinti verkkojen välillä. Tietoturvaan ei ole välttämätöntä sitoa omia resursseja tai tehdä suuria investointeja, palvelu tarjoaa mahdollisuuden ulkoistaa yrityksen tekninen tietoturva sitomatta siihen omaa pääomaa.
  › Vikasietoiset ja turvalliset yhteydet SD-WAN -teknologialla.   Enemmän turvaa, vähemmän häiriöitä. Suojattu yhteys toimipisteiden ja etätyöyhteyksien välillä. SD-WAN -teknologian avulla saavutetaan vikasietoisen arkkitehtuurin lisäksi kustannussäästöjä.
  › Luotettavat ja toimivat etäyhteydet. VPN-yhteyksien avulla voidaan työskennellä yrityksen sisäverkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelu sisältää VPN-käyttäjiä jopa rajoittamattoman määrän. 

  › Julkipilvi osaksi verkonhallintaa.   Palomuurilla voidaan suojata myös mahdolliset julkipilviratkaisut ja tuoda ne osaksi samaa verkkokokonaisuutta ja hallintaa.

  › Standardit ja vaatimustenmukaisuus.  Oikein ja asiantuntevasti toteuttu suojaus auttaa noudattamaan asetettuja vaatimuksia. 
  › Suomenkielinen tuki.  24/7 valvonta, asiantuntijat ja suomenkielinen tuki.  Käytössä on tietoturvaan erikoistunut organisaatio.

  Etätyö toimivaksi

  Mukana kehittyneet VPN-ominaisuudet

  Nykyään iso osa sovelluksista ja tiedoista on pilvessä, silti niitä toisinaan on tarve käyttää myös oman  organisaation verkon sisältä.

  Palomuuri yhdistää eri toimipisteet ja työntekijöiden etätyöpisteet yhdeksi turvalliseksi verkkokokonaisuudeksi. Sen avulla luodaan suojattu yhteys kaikkien toimipisteiden ja etätyöyhteyksien välillä.

  Kaikissa Forcepoint palomuureissa on sisäänrakennetut VPN-ominaisuudet, muille lisensseille ei ole tarvetta.

  Myös pilvisovellukset suojassa

  Forcepoint NGFW:n virtuaaliset ohjelmistoversiot estävät luvattoman käytön myös julkisissa pilviympäristöissä, kuten Microsoft Azure tai Amazon Web Services (AWS).

  Näitä vNGFW-virtuaalilaitteita hallitaan Forcepoint Security Management Centeristä (SMC) samalla muiden fyysisten laitteiden kanssa.

  SD-WAN korvaa MPLS-yhteydet toimipisteiden välillä

  Reunalla tapahtuu – onko verkkosi valmis?

  Forcepoint on SD-WAN –teknologian pioneeri ja edelläkävijä.

  › Toimivat ja turvalliset yhteydet. Vikasietoisia, vakaita ja tehokkaita verkkoja. Yhdistää toimipisteet ja tarjoaa luotettavat yhteydet niiden välille optimoiden liikenteen.

  › Ketterä ja helppo. Skaalautuvuutta ja automatisointia. Uusien yhteyksien luominen näppärää ja nopeaa.

  › Pienemmät kulut. Yhdistää hajallaan olevan organisaation yksinkertaistaen verkkoinfrastruktuuria. MPLS-verkot korvaamalla saadaan isojakin kustannussäästöjä.

  › Näkyvyyttä ja hallintaa. 360° näkyvyys verkon toimintaan eri toimipisteistä pilveen.

  Tehokasta tietoturvaa palveluna, palomuuri ilman laitehankintoja

  Milloin palomuuri kannattaa hankkia palveluna?
  ”Palomuuripalvelu – 5 syytä miksi”.
  >› Lue artikkeli