IBM i V7R4 – mitä uutta?

Uusi käyttöjärjestelmä tuo aina mukanaan paljon uutta, joista tärkeimpinä teemoina tällä kertaa parannuksia tietoturvaan, sovelluskehitykseen ja IBM i:n käytettävyyteen.

Suurin yksittäinen lisäys uudessa versiossa tällä kertaa on Db2 Mirror for i, jonka avulla Db2-tietokanta voidaan hajauttaa aktiivisesti kahteen järjestelmään.

Mitä uutta?

IBM i V7R4 on nyt yleisesti saatavilla. Seuraavana muutama huomionarvoinen uusi ominaisuus:

 • Uusi lisensoitu ohjelma Db2 Mirror for i jatkuvan saatavuuden varmistamiseksi. Db2-Mirror for i tarjoaa mahdollisuuden yhdistää kaksi järjestelmää yhteen ja saada ne toimimaan active/active parina. Db2 Mirror for i tarjoaa siis käytännössä jatkuvaa saatavuutta tietokannalle.
 • Parannuksia tietoturvaan kuten automatisoitu sertifikaattien hallinta käyttäen DCM API:a sekä Authority Collection -funktion toiminnalisuuden parannukset.
 • Uudet standardit TLS, SNMPv3, SMB3 ja SMTP. TLS versio 1.3 on nyt käytettävissä ja mahdollistaa turvallisen kommunikaation applikaatioiden välillä.
 • Work Management -toimintoja on parannettu päivityksillä workload-ryhmiin, lisäämällä exit pointeja esimerkiksi Job Queue -työjonossa ajettujen töiden seurantaan.
 • Uusia ominaisuuksia RPG:lle ja COBOL:lle. Viestien lähetykseen on lisätty uusia ominaisuuksia, kuten MPLS (Multiprotocol Label Switching), joka parantaa suojausta ja suorituskykyä.
 • Lisäksi V7R4 tarjoaa uusia avoimen lähdekoodin ohjelmointikieliä, mukaan lukien R, suosittu tilastollisen laskennan ja grafiikan kieli, sekä lisäyksiä Pythoniin, PHP:hen ja niiden ympärillä olevien työkalujen ekosysteemiin.
 • Saatavuuden kannalta huomionarvoisia parannuksia on tehty save and restore -toimintoihin ja klusterointiin.
 • Huomattavia lisäyksiä on tehty myös muihin lisensoituihin ohjelmiin kuten IBM Backup, Recovery and Media Services for i (BRMS), IBM PowerHA® SystemMirror® for i sekä Administration Runtime Expert.

IBM i 7.4 version julkaisun yhteydessä on päivitetty myös IBM i:n roadmap vuoteen 2031.

Road Map näyttää että IBM i V7R2 End of Support päivä on 30.4.2021. Tasolle V7R3 tukea on tarjolla vuoteen 2023 asti. Versiolle V7R4 on tukea tarjolla vuoteen 2027 asti. Seuraava IBM i -versio julkaistaan 2021-22 ja +1 versiota tuetaan veilä 2031 eteenpäin.

Miten?

Monessa Power-talossa mietitään parhaillaan IBM i -tason päivittämistä V7R4 tasolle.

V7R2 tasolta päivitys on hyvin suoraviivainen. Ongelmattoman päivityksen varmistamiseksi on kuitenkin syytä tarkistaa muutama asia.

Laitteistovaatimukset

Laitteiston osalta on muutamia suosituksia ja vaatimuksia päivitettäessä V7R4.

Laitteen malli: IBM POWER8- ja POWER9-laitteet tukevat IBM i V7R4-versiota. POWER7 ja vanhemmat laitteet eivät tue tasoa V7R4.
Load-source levytilavaatimukset: Load-source levytilavaatimukset ovat korkeammat i V7R4:lle. Versio i V7R4 vaatii noin 8 Gb järjestelmän ASP-vapaata tilaa ennen päivityksen suorittamista. Päivitystä ei saada tehtyä loppuun LIC-asennuksen aikana, jos tätä vapaata tilaa ei ole.
Muisti: IBM i V7R4 vaatii vähintään 2 Gb muistia jokaiselle partitiolle. IBM:n suositus on, että muistia varataan vähintään 4 Gb per partitio.
Konsoli: IBM i 7.1 Access for Windows -sovelluksen LAN-konsoliominaisuus ei ole enää käytössä. LAN- konsolin käyttämiseen V7R4-tason järjestelmissä tarvitaan nyt IBM i Access Client Solutions.

Ohjelmistovaatimukset

IBM i 7.4 -muistio käyttäjille sisältää tietoa asennuksen valmistelua varten, tietoja käyttöjärjestelmän muutoksista, jotka voivat vaikuttaa käyttöjärjestelmän komentojen ja ohjelmien suorittamiseen, tietoja lisensoiduista ohjelmavaihtoehtoista. Oppaassa tarkastellaan myös yksittäisiä lisensoituja ohjelmia, joita on muokattu, muutettu tai joita ei enää tueta.

Tarkista myös muilta ohjelmistotoimittajilta, että ohjelmistosi ovat yhteensopivia IBM i V7R4:n kanssa. On varmistettava että kaikki kolmannen osapuolen ohjelmistot ovat yhteensopivia vai tarvitsevatko ne ehkä päivityksiä toimiakseen i V7R4-tasolla.

Palautumisharjoitus testauksen apuna

Näillä ohjeilla pääset alkuun V7R4-päivityksen suunnittelussa.

Palautumisharjoituksen avulla ohjelmistoja on mahdollista testata uudella käyttöjärjestelmätasolla tuotantoa vaarantamatta. Palautumisharjoituksen sisältöä laajentamalla saadaan helposti ja turvallisesti varmistettua ohjelmistojen toimivuus myös uudella käyttöjärjestelmätasolla.

Lue lisää palautumisharjoituksesta täältä.

 

Saammeko esitellä: POWER9 pilviratkaisut

AI-aikakauteen rakennettu POWER9-keskusyksikkö mahdollistaa enemmän I/O:ta ja kaksi kertaa enemmän säikeitä kuin x86-kilpailijansa. IBM OpenPOWER -arkkitehtuuriin rakennetut POWER9-palvelimet ovat äärettömän nopeita. POWER9 yhdistää parhaat kiihdytinkortit parhaaseen alustaan ja toi ensimmäisenä markkinoille uuden sukupolven PCIe -liitäntästandardin.

IBM POWER9 tarjoaa merkittäviä etuja suorituskyvyn ja hinnan suhteen. Sen avulla pystytään vastaamaan yhä monimutkaisimpiin haasteisiin. Suorituskyky on parantunut lähes 40% tarjoten enemmän tehoja per core.  Kustannussäästöjä POWER9 tuo tehokkuutensa avulla näin ollen esimerkiksi lisenssikuluissa.

Ota hybridit pilviratkaisut haltuun

Keskity liiketoimintaan, ei infrastruktuuriin. Cloud-ratkaisut vapauttavat infraan sidotuista kuluista, ylläpidosta, huolloista ja päivityksistä. IBM POWER9 -pohjaiset pilviratkaisut IBM i-, AIX ja Linux -käyttöjärjestelmillä ovat kustannustehokas, vaivaton tavan kehittää hybridiympäristö vastaamaan yksilöllisiä tarpeita.

Power Cloud on suunniteltu niin että asiakkaamme voivat esimerkiksi:

 • hyödyntää heterogeenisiä hybridipilviratkaisuja sekä IBM POWER9- että x86 -alustoilla
 • nopeasti ja taloudellisesti skaalata palvelun juuri oikean kokoiseksi ja sopivan kestoiseksi
 • valita juuri oikeat ja tarpeisiin sopivat resurssit coren, tallennustilan, verkon ja käyttöjärjestelmän suhteen
 • testata DR-suunnitelman palautumisharjoitusten avulla
 • hyödyntää korkeaa laskentatehoa vaativia sovelluksia, kuten analytiikka, AI, tietoturva ja Blockchain

Se tarjoamia hyötyjä ovat:

 • IBM i-, AIX- ja Linux -alusta palveluna Suomesta
 • sovellusten nopea käyttöönotto
 • kehitys- ja testiympäristöt, migraatioiden testaaminen turvallisesti ja tehokkaasti
 • tarpeen mukaan mitoitettu kapasiteetti sekä joustavat muutokset
 • laajennettavat pilvipohjaiset DR-ratkaisut
 • yhteydet muihin pilviratkaisuihin, kuten IBM Cloud
 • joustavat asiantuntijapalvelut
 • käytössä uusin teknologia ja uusimmat käyttöjärjestelmät

Sama pilvi ei sovi kaikille. Hybridiä lähestymistapaa käytetään enemmän kuin koskaan. Power Cloud täyttää vaatimukset nopeasti skaalautuville hybrideille pilvimalleille.

Palvelumme tuotetaan Suomesta ja data pysyy Suomessa. Power Cloud -ratkaisuun kuuluu aina valvonta, varmistukset sekä asiantuntijoiden tuki, tarvittaessa 24/7/365.

Lokienhallinta ja SIEM – tunnista ja suojaudu

 

Tehokasta tietoturvaa palveluna

 

Keskitetty lokienhallinta, SIEM ja ilmoitusvelvollisuus ovat tänä päivänä olennainen osa yritysten tietoturvapolitiikkaa. Tietoturvallinen ja optimoitu ympäristö on oikein toteutettuna kilpailuetu. Palvelun avulla voidaan kerätä ja analysoida nyt myös IBM POWER -alustan tapahtumia.

Lokienhallinta ja SIEM auttaa tunnistamaan uhat ja suojautumaan niitä vastaan. Pienillä kustannuksilla voidaan tuottaa kokonaisvaltainen ja skaalautuva palvelu, jonka avulla pystytään automatisoimaan raportointi ja vastaamaan viranomaisvaatimuksiin.

Keskitetyn lokienhallinnan avulla tunnistetaan uhat reaaliaikaisesti, jolloin niihin voidaan reagoida välittömästi. Myös jälkeenpäin voidaan selvittää mitä on tapahtunut ja kuka on käsitellyt tietoja.

Tietomurtojen liiketoiminnalle aiheuttaman uhan lisäksi myös GDPR asettaa lainsäädännön puolesta uudenlaisia vaatimuksia yrityksille, joihin lokienhallinta ja SIEM auttaa vastaamaan.

Reaaliaikainen ja automatisoitu auditointi antaa tarkan kuvan verkon tilasta ja hälyttää ajoissa. Palvelun avulla voidaan automatisoida mm.:

 • Lokienhallintaprosessit
 • Käyttäjien monitorointi
 • Sovellusten seuranta
 • Tiedostotason seuranta
 • Viranomaismääräysten noudattaminen ja raportointi

 

Lokienhallinta on kokonaisratkaisu

 

Täydellistä ja automatisoitua lokienhallintaa ilman agenttien asennustarvetta sisältäen lokien keräämisen, analysoinnin, tehokkaan haun, joustavan ja turvallisen arkistoinnin, raportoinnin sekä hälytykset.

Järjestelmä kerää eri lähteiden tiedot yhteen ja analysoivat tietomassaa reaaliaikaisesti auttaen tunnistamaan myös vaikeasti havaittavat hyökkäykset. Reaaliaikainen ja automatisoitu auditointi antaa tarkan kuvan verkon tilasta ja hälyttää ajoissa.

Poikkeaman sattuessa oleellista on nopea reagointi, hyökkäyksen havaitseminen ja pysäyttäminen nopeasti auttaa minimoimaan vahingot.

Hermokeskus – analysoi ja raportoi

Lokienhallinta ja SIEM on organisaation tietoturvan hermokeskus. Se tarkkailee tietojärjestelmiä ja -verkkoja 24/7 sekä tuottaa lokitietojen pohjalta hälytyksiä ja raportteja.

Ominaisuudet kuten forensiikka, uhkien tunnistaminen, ulkoisten uhkien ehkäiseminen yhdistettynä eri tietoturvajärjestelmien tuottamaan lokitietoon, suojaavat verkkoa tehokkaasti sekä sisäisiltä että ulkoisilta uhilta.

Auttaa valmiiden muokattavien raporttimallien avulla täyttämään lainsäädännön asettamat vaatimukset ja noudattamaan yleisimpiä standardeja kuten GDPR, SOX, ISO 27001, HIPAA, PCI, FISMA ja GLAB.

 

Haluaisitko tietää lisää?

 

Myynti

Martta Backmansson
martta.backmansson@kaita.fi
+358 40 720 2817

 

Palvelut
Ville Savolainen
ville.savolainen@kaita.fi
+358 40 720 2878

Monimerkkihuoltopalvelut

Multivendor IT Support Services – keskitetty monimerkkihuolto koko laitteistollesi

 

Kaipaatko keskitettyä yhden pisteen tukea koko IT-ympäristösi laitteille? Tukea, joka kattaa kaiken verkkolaitteista palvelimiin ja selkeyttää huoltopalveluidesi hallintaa. Lisäksi keskitetty sopimus IBM:n kanssa tuo vielä kustannussäästöjä.

Nyt on mahdollista yksinkertaistaa IT-ympäristön huoltopalveluita ja keskittää usean toimittajan sopimukset yhdelle palveluntarjoajalle ja yhdelle sopimukselle parantaen kustannustehokkuutta, saatavuutta, nopeutta ja helppoutta sekä pidentää laitteiston käyttöikää. IBM:llä on vuosien kokemus eri laitemerkkien huoltopalveluista ja IBM tekee yhteistyötä laitevalmistajien kanssa. Monimerkkihuollon avulla saat yhdestä paikasta pääsyn tärkeimpiin OEM-päivityksiin ja korjauksiin. Maailmanlaajuiset asiantuntijakeskukset tarjoavat 24×7 huoltoratkaisuja ympäristöllesi.

Tuettuja valmistajia ovat mm. Cisco, Brocade, F5, Riverbed, Juniper, EMC, HP, DELL, NetApp FAS Series, Red Hat Linux, SUSE Linux, Avaya, Adva, Sun Oracle, EMC, Microsoft, VMware, Redhat ja Apple.

Viisi syytä valita IBM Multivendor tukipalvelut:

 

 • Helppo: yksi sopimus kaikille laitteille, yksi yhteyspiste kaikille kysymyksille tai huoltokutsuille.
 • Skaalautuva: yksi laite tai tuhat. Sopimukselle on helppo lisätä tai poistaa huollettavia laitteita.
 • Tietotaito: tarvittaessa maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto sinun palveluksessasi.
 • Aika: innovatiiviset teknologiat takaavat nopeamman ja paremman tuen tason.
 • Raha: keskitetty ja tehokas huoltopalvelu valjastettuna edistyneellä analytiikalla auttaa sinua säästämään kustannuksia jopa 30%.

 

Monimerkkihuollon hinnat ovat erittäin kilpailukykyisiä: kokeile laskinta ja selvitä miten paljon voit säästää tekemällä monimerkkihuoltosopimuksen IBM:n kanssa.

Haluatko lukea vielä tarkemmin aiheesta?

Cisco Smart Net hoitaa ja huoltaa

 

IBM Managed Maintenance Solution for Cisco Products huoltaa verkkoasi proaktiivisesti. Jos verkkosi hajoaa, samalla hajoaa liiketoimintasi. Mikä voi tapahtua nopeasti. Verkkosi todennäköisesti sisältää laitteita eri valmistajilta ja tämä tarkoittaa sitä, että ongelman selvittämiseen ja korjaamiseen voi kulua paljonkin aikaa.

Tarvittaessa IBM:n Cisco sertifioitu tuki pääsee etäyhteydellä selvittämään verkkosi tilaa. Kun ongelma havaitaan, on IBM:n verkkoteknikko tarvittaessa valmiina tulemaan paikalle huoltamaan Cisco laitteesi. IBM palvelee hyvin myös äärimmäisen korkean käytettävyyden vaativia asiakkaita. IBM tarjoaa myös 24/7 Internet Operating System (IOS) tukea ja sovellusohjelmien teknistä tukea.

Miksi IBM?

 • IBM:n kautta saat tuen kaikille laitteillesi yhdestä numerosta
 • Ciscon omaa hallinnollista työtä kevyempi
 • kustannussäästöt saattavat olla huomattavia

 

Lataa Cisco Smart Net esite itsellesi.